Trzynastka płynie na konta

W maju na konta emerytów wpłynie więcej. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Legnicki ZUS szacuje, że wypłaci ją blisko 155 550 świadczeniobiorcom.

Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 1 100 zł brutt czyli około 888 zł netto. Inaczej będzie tylko w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) – wtedy przysługuje jedno świadczenie podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

– To dobra informacja dla ponad 150 tysięcy emerytów i rencistów mieszkających na terenie działania legnickiego oddziału ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Trzynastka zostanie przez nas naliczona automatycznie każdej osobie, której się należy, więc wystarczy tylko poczekać na majowy przekaz – dodaje.

W szczególnej sytuacji są osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Te przysługujące za maj będą wypłacone w czerwcu, więc dodatkowe świadczenia także zostaną przekazane w czerwcu.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy „trzynastkę” wypłaci ZUS.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe i emerytury częściowe,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Emeryturę Plus otrzymają też osoby, które miały ustalone prawo do wymienionych świadczeń na 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je również tym osobom, w sprawie których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające prowadzące do przyznania świadczenia (np. emerytury lub renty), o ile prawo do wypłaty będzie obejmować 30 kwietnia 2019 r.

Podziel się

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..