Opublikowany: nie, Lis 24th, 2019

Trening dla ścisłowców

Do 31 grudnia 2019 r. trwa rekrutacja do projektu „Zarządzanie karierą w naukach o życiu”. To innowacyjny program rozwoju i podnoszenia kompetencji miękkich dla absolwentów i absolwentek z obszaru nauk przyrodniczych, który realizuje Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego  we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Celem projektu jest wykształcenie w uczestnikach kompetencji miękkich, pożądanych na obecnym rynku pracy, a także świadome budowanie własnego wizerunku kariery zawodowej i pozyskanie umiejętności elastycznego dopasowywania się absolwentów szkół wyższych po kierunkach nauk przyrodniczych do realnych potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa na podstawie opracowanego autorskiego programu zajęć edukacyjnych.

Program złożony jest z nowatorskich, interdyscyplinarnie powiązanych ze sobą zajęć szkoleniowych z zakresu doradztwa personalnego i zawodowego, zarządzania własną ścieżką ̨kariery zawodowej, pozwalających rozwijać i podnieść kompetencje personalne, w tym samoorganizacyjne, komunikacyjne i społeczne uczestniczek i uczestników z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi uczenia się̨, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kształcenia na odległość.

Projekt adresowany jest do absolwentów studiów I lub II stopnia z obszaru nauk przyrodniczych i nauk o życiu, nawet bez doświadczenia w pracy laboratoryjnej.

Zajęcia będą się odbywały w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63-77 we Wrocławiu i prowadzone będą w 3 grupach 10-osobowych, w blokach modułowych:

  • projektowanie i planowanie zadań operacyjnych (10 h): praca z użyciem norm mikrobiologicznych, do wyboru przez uczestników zagadnienia: jakość wody, mleko, chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, tworzywa sztuczne, mikrobiologia żywności i pasz, jogurt,
  • raportowanie i archiwizacja wykonanych zadań operacyjnych (3 h): przygotowywanie raportów z przeprowadzonych analiz, ocena wizualna próbek, zastosowanie obliczeń matematycznych, właściwa interpretacja wyników
  • organizacja eventu (11 h): tworzenie komitetu naukowego konferencji, wybór prelegentów, opracowanie logo konferencji, tworzenie
    ofert sponsorskich, planowanie budżetu konferencji
  • autoprezentacja – rozmowy kwalifikacyjne (6 h), zajęcia poprowadzone przez trenera psychologa
  • techniki radzenia sobie ze stresem (4 h), zajęcia poprowadzone przez trenera psychologa
  • kreatywność i przedsiębiorczość – spotkanie z prezentacją projektów grupowych (6 h), minikonferencja z udziałem zaproszonych gości: przedsiębiorców i pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Będzie to też doskonała okazja do spotkania przyszłego pracodawcy.

W projekcie przewidziana jest też m.in. gra miejska z użyciem urządzeń mobilnych na terenie Wrocławia.

Szkolenia są darmowe i będą prowadzone w czterech trzymiesięcznych edycjach, zaplanowanych od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

źródło: DWUP

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..