Sesja w powiecie bez niespodzianek (FOTO, WIDEO)

W Jaworze odbyło się posiedzenie Rady Powiatu. Podczas sesji udzielono zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium. Głosowanie poprzedziła długa dyskusja nad raportem o stanie powiatu. Roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2018 wzbudziło wiele pytań, na które odpowiedzi domagał się radny Mariusz Barański. Wątpliwości u opozycyjnych radnych najwyraźniej pozostały, bo głosowania przebiegały w stosunku głosów 12:2.

Radny Barański wyraził swoje niezadowolenie, że raport i inne materiały radni otrzymali zbyt późno. Nie mieli czasu aby dokładnie zapoznać się z treściami, ponadto zwrócił uwagę na brak transparentności dokumentów. – To powinno być święto samorządu, nie wyłącznie głosowanie – ubolewał radny upominając się o upublicznienie podsumowań.

– Nie publikowaliśmy, bo nie mamy takiego obowiązku – tłumaczyła starosta Aneta Kucharzyk i dodała, że nie widzi przeszkód, by raport zamieścić na stronie starostwa, Biuletynie Informacji Publicznej czy mediach społecznościowych.

Analiza raportu i sprawozdanie budżetowe poprzedziły głosowania nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla zarządu. Tu niespodzianek nie było. Na 14 obecnych radnych tylko dwóch (Mariusz Barański, Daniel Rzepa) było przeciwnych. Natomiast w kwestii przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018 wyżej wymienieni radni wstrzymali się od głosu. Po przyjęciu wyników głosowań przewodniczący ogłosił przerwę, podczas której starosta Aneta Kucharzyk i wicestarosta Stanisław Laskowski przyjęli kwiaty i gratulacje z rąk przyjaciół, pracowników starostwa i jednostek podległych urzędowi.

Galeria zdjęć:

fot. Daniel Śmiłowski

Materiał wideo TVRegionalna.pl:

Dodaj komentarz