REGION. Wspólne lekcje dla luteranów

IMG_6176Dzieci wyznania ewangelickiego z terenu Głogowa, Polkowic, Prochowic i Legnicy będą uczęszczać na lekcje religii. Cztery samorządy podpisały w tej sprawie porozumienie, na mocy którego katechezy będzie ich nIMG_6142auczał jeden pedagog, którego zatrudni Szkoła Podstawowa nr 1 w Legnicy.

Nauka religii będzie się odbywać w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy, której duszpasterzem jest ks. Jerzy Gansel. Mieści się na Zakaczawiu, podobnie jak wybrana podstawówka.

Nadzór nad opiekunem, który zostanie zatrudniony zgodnie z tzw. kartą nauczyciela, przejmie miasto za pośrednictwem dyrekcji SP1. Samorządy będą ponosić koszty utrzymania jego etatu proporcjonalnie do ilości dzieci objętych nauczaniem religii.

JOM

Dodaj komentarz