REGION. Po orlikach czas na delfinki

olUrząd marszałkowski jest coraz bliżej budowy małych pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek. Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez marszałka Cezarego Przybylskiego, zaprezentowane zostały podstawowe założenia, według których projektowane będą te inwestycje. Ruszyły już konsultacje z samorządami, a jesienią zostanie ogłoszony konkurs, który wyłoni pierwsze pięć gmin, gdzie powstaną pływalnie. Baseny mają zostać otwarte najpóźniej jesienią 2017 roku.

Niespełna miesiąc temu Adam Korol, minister sportu i turystyki, podpisał z marszałkiem województwa dolnośląskiego porozumienie w sprawie dofinansowania programu Dolnośląski Delfinek, który uzyskał status projektu pilotażowego. W przyszłości ma być realizowany w całym kraju.

Dolnośląski Delfinek jest kolejną inicjatywą sportową samorządu województwa. Zakłada budowę przy szkołach w naszym regionie małych krytych pływalni z czterotorową niecką basenową o wymiarach 8,5 x 16,67 m i głębokości od 0,9 do 1,35 m. W pierwszej, pilotażowej, fazie realizacji programu powstanie co najmniej pięć takich obiektów. Przewidywany czas budowy inwestycji to 16 miesięcy – łącznie z projektowaniem.

Delfinek1Pływalnie będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu zajęć szkolnych, np. w godz. od 16 do 22, a także w weekendy, ferie i wakacje będą mogły być odpłatnie udostępnione społeczności lokalnej dla celów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Na krytych pływalniach będzie także realizowany program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Szacunkowy koszt budowy jednej krytej pływalni wynosi około 5 mln zł brutto – łącznie z kosztami projektu i nadzoru inwestorskiego. Program będzie współfinansowany ze środków budżetu województwa dolnośląskiego, pieniędzy ministerialnych oraz wkładu własnego gminy, na terenie której powstanie pływalnia. W przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenia przez szkoły rehabilitacji osób niepełnosprawnych, istnieje także możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z WFOŚiGW oraz PFRON.

UMWD

Dodaj komentarz