REGION. KGHM też buduje S3 (WIDEO, FOTO)

S3_szybPonad 50 konstrukcji mostowych powstanie na długości około 40 km, od węzłów: Potoczek, gmina Jerzmanowa, do Lubina Zachodniego, na przecięciu drogi do Krzeczyna Wielkiego. To odcinek budowanej drogi ekspresowej S3 przebiegający przez trzy obszary górnicze: Polkowice, Rudna i Lubin. KGHM ma udział w tej inwestycji w zakresie dodatkowych zabezpieczeń. 

Podobnie jak tysiące obiektów znajdujących się na terenach górniczych, tak i powstająca droga ekspresowa oraz konstrukcje mostowe budowane są inaczej niż na pozostałych odcinkach przyszłej S3.

– Jesteśmy zmuszeni dokonać odpowiednich zabezpieczeń obiektów mostowych oraz w korpusie drogi – mówi Zbigniew Samokar, kierownik działu szkód górniczych w ZG Rudna. – Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień projektowych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i Zielonej Górze. 

Na odcinku drogi S3, gdzie wykonane zostaną dodatkowe zabezpieczenia, w związku z działalnością górniczą, powstanie ponad 50 obiektów mostowych, głównie dla ruchu pojazdów nad S3, ale nie tylko. Będą też przeprawy dla zwierząt.

– Będą trzy typy przepraw: dla płazów, przejście ekologiczne dla większych zwierząt oraz jeden duży obiekt o szerokości do stu metrów, z nasypem, koło Biedrzychowej – dodaje Łukasz Matyas, st. insp. ds. szkód górniczych w ZG Rudna. 

Na razie, nawet szacunkowo, nie są znane koszty dodatkowych zabezpieczeń, jakie KGHM będzie musiał zwrócić inwestorom. 

Zobacz także: 

UR/FOT. UR

Dodaj komentarz