REGION Ile na ZUS w 2015 roku

IMG_2013Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2015 r. stanowi kwota nie niższa niż 525,00 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.), składki za styczeń-grudzień 2015 r. nie mogą być niższe:

– na ubezpieczenie emerytalne  – od 102,48 zł (tj. 19,52 proc.),

– na ubezpieczenia rentowe       – od 42,00 zł (tj. 8 proc.),

– na ubezpieczenie chorobowe  – od 12,86 zł (tj. 2,45 proc.).

Dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2015 r. stanowi kwota nie niższa niż 2375,40 zł (60 proc. kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek) składki za styczeń-grudzień 2015 r. nie mogą być niższe:

– na ubezpieczenie emerytalne  – od 463,68 zł (tj. 19,52 proc.),

– na ubezpieczenia rentowe       – od 190,03 zł  (tj. 8 proc.),

– na ubezpieczenie chorobowe  – od 58,20 zł (tj. 2,45 proc.).

Pozostałe stopy procentowe składek wynoszą:

– 0,10% – składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– 2,45% – składka na Fundusz Pracy.

Szczegółową informację o ustalaniu wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć w poradniku ZUS, zamieszczonym na stronie internetowej zus.pl oraz w formie papierowej w każdej jednostce ZUS.

Emilia Nowakowska, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Legnicy

Dodaj komentarz