REGION. 7 tys. miejsc pracy!

Praca dla młodych grafikaDolnośląscy pracodawcy mogą otrzymać refundację rocznej wypłaty w zamian za zatrudnienie młodych pracowników. Znany jest już podział funduszy w dolnośląskich powiatach na to zupełnie nowe narzędzie. W 2016 r. na ten cel przeznaczono 46,4 mln zł z Funduszu Pracy.

– Nowe działania są możliwe w ślad za nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na refundację zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia Dolny Śląsk otrzyma do 2018 roku ogromną kwotę – w sumie 187 milionów złotych. Szacujemy, że dzięki temu powstanie około siedmiu tysięcy nowych miejsc pracy. To oznacza, że w ciągu trzech najbliższych lat niemal co trzeci młody Dolnoślązak, który dziś jest zarejestrowany w urzędzie pracy, może znaleźć zatrudnienie. To bardzo dobra wiadomość – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W statystykach urzędów pracy osoby bezrobotne do 30. roku życia stanowią jedną z największych grup (23,7 tys. osób spośród 99,9 tys. wszystkich bezrobotnych) tuż po długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych, którzy mają więcej niż 50 lat.

O refundację dolnośląscy pracodawcy mogą się już starać w powiatowych urzędach pracy, które otrzymały informację o środkach przyznanych na 2016 r. Przy podziale środków brano pod uwagę kilka kryteriów, m.in. liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych do 30. roku życia, stopę i strukturę bezrobocia w danym powiecie.

Finalny podział 46,44 mln zł:

powiat złotoryjski – 1,6 mln zł

powiat głogowski – 1,8 mln zł

powiat górowski – 1,33 mln zł

powiat legnicki – 2,6 mln zł

powiat lubiński – 1,55 mln zł

powiat polkowicki – 1,34 mln zł

powiat jaworski – 1,33 mln zł

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca, który zatrudni bezrobotnego do 30. roku życia przez 12 miesięcy, zgodnie z zawartą umową, otrzyma comiesięczny zwrot wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne – do wysokość najniższego wynagrodzenia (1.850 zł) wraz z pochodnymi (maksymalnie do ok. 2,2 tys. zł). Przez kolejnych 12 miesięcy będzie miał obowiązek zatrudnienia, ale już ze swoich środków. Będzie mógł jednak korzystać z innych form wsparcia np. Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..