Dwa razy więcej na szkolenia

Ponad 13,58 mln zł trafi w przyszłym roku do dolnośląskich przedsiębiorców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To prawie dwa razy tyle niż w tym roku. Fundusze można przeznaczyć między innymi na kursy, szkolenia lub studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część środków Funduszu Pracy, przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. O wyborze konkretnych działań decydują sami pracodawcy, którzy chętnie korzystają z tego narzędzia. Do końca października tego roku dolnośląskie urzędy pracy podpisały blisko 870 umów opiewających na ponad 6,1 mln zł. Blisko 600 umów dotyczy mikro- i małych firm.

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy to doskonałe narzędzie dla pracodawców. Wspomaga zmianę kwalifikacji i poszerzenie wiedzy pracowników. Jedynie od kreatywności pracodawców zależy, w jakim kierunku zamierzają rozwijać swoje firmy. Zainteresowanie jest ogromne, o czym świadczą same liczby. Od 2014 r. blisko 4,3 tys. pracodawców wykorzystało blisko 37 mln zł. Najbardziej cieszy jednak cel, bo dzięki KFS na Dolnym Śląsku przeszkolono blisko 32 tys. pracowników – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

– O dofinansowanie rozwoju pracowników mogą wystąpić pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji własnych i swoich pracowników. Nabór będą prowadzić Powiatowe Urzędy Pracy. Część z nich rozpocznie przyjmowanie wniosków jeszcze w styczniu. Dlatego w najbliższych tygodniach zachęcamy do śledzenia informacji o ogłaszanych naborach na stronach internetowych PUP – dodaje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pracodawcy mogą starać się o sfinansowanie dowolnie przez nich wybranych metod i kierunków kształcenia, ale warto wziąć pod uwagę, że w przyszłym roku preferowane będzie wsparcie zdobywanie nowych kompetencji:

  • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  • pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  • osób, które mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  • osób po 45. roku życia.

Już niebawem Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmie decyzję o sposobie podziału pieniędzy między powiaty.

Dodaj komentarz

*

code