PRZEMKÓW. Gmina znów w finansowych kłopotach

Pępkowski 1Przemkowskiej radzie podczas wczorajszej sesji nie udało się uchwalić programu naprawczego, którego wymaga Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Miasto funkcjonuje bez uchwały budżetowej, ponieważ RIO stwierdziła nieważność projektu ze względu na niespełnianie przez samorząd wytycznych znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w ustawie spowodowały, że programy naprawcze muszą przygotować w tym roku 22 samorządy, a kolejne 8 jest tym zagrożonych. Do 31. stycznia jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek uchwalenia budżetu na dany rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Dokumenty należy uchwalić zgodnie z obowiązującym prawem o finansach publicznych. Od 1. stycznia obowiązuje znowelizowana ustawa w tym zakresie, zawierająca problematyczny artykuł 243, który określa nowy wskaźnik limitujący spłatę zadłużenia poszczególnych samorządów.

Dotychczas łączne zadłużenie każdej gminy nie mogło przekroczyć 60 proc. dochodów, a spłata zadłużenia w danym roku nie mogła przekroczyć 15 proc. dochodów. Od 1. stycznia jednak wskaźnik zdolności spłaty zobowiązań liczony jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. W zależności od jej możliwości finansowych. Dla Przemkowa w 2014 roku wynosi on 1,7 proc. dochodów.

Wynika to z wieloletnich problemów finansowych gminy. W 2011 roku miastu groził zarząd komisaryczny. Po wstępnej pozytywnej ocenie przez dolnośląski Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie inwestycji, burmistrz Przemkowa Stanisław Pępkowski zainwestował w rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej z miejskiej kasy blisko 11 milionów złotych. Ówczesny marszałek województwa nie przyznał jednak tych pieniędzy. Sprawę rozstrzygał Sąd Administracyjny, który ostatecznie przyznał rację Pępkowskiemu.

W ubiegłym roku budżet dla Przemkowa przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Większość w przemkowskiej Radzie Miejskiej ma opozycja. Wszystkie projekty burmistrza są więc odrzucane. Tak też było w przypadku ubiegłorocznego budżetu. Władze nie potrafiły od dłuższego czasu dojść w tej sprawie do porozumienia. I ostatecznie radni miejscy nie zaakceptowali w terminie uchwały budżetowej przygotowanej przez burmistrza Pępkowskiego.

– Nie mielibyśmy problemów finansowych nie tylko dziś, ale i w poprzednich latach, gdyby rada akceptowała moje propozycje, bądź przygotowywała alternatywne rozwiązania – mówi Stanisław Pępkowski, burmistrz Przemkowa.

Tym razem Rada Miejska uchwaliła budżet na 2014 rok już 30. grudnia 2014 roku, jednak jego realizacja spowodowałaby przekroczenie indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia o 5,68 proc. Nie było to zgodne z obowiązującym od nowego roku prawem. Dlatego też RIO unieważniła projekt i zobowiązała samorząd do stworzenia programu naprawczego.

Program naprawczy przygotowany przez samorząd należy przedstawić RIO. Może on obejmować okres trzech lat. W okresie realizacji postępowania naprawczego samorząd nie może planować nowych inwestycji na kredyt. Nie może też ponosić wydatków na promocję jednostki. Do momentu zakończenia programu zamrożeniu ulegają diety radnych oraz wynagrodzenia zarządu jednostki, a więc wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Przemków lot ptaka 1– Nowelizacja ustawy o finansach publicznych i przede wszystkim wprowadzenie zmian w obliczaniu wskaźnika zadłużenia gminy oznaczają stagnację dla wielu samorządów w Polsce – mówi Pępkowski. – Wprowadzenie w wyniku tego wskaźnika programu naprawczego oznacza dla nas ograniczenie wydatków bieżących oraz restrukturyzację kredytów. Przede wszystkim też ograniczenie nowych inwestycji, bo nie można się w tym zakresie wspomagać pożyczkami. Pod znakiem zapytania stawia to też nasz udział w nowym rozdaniu unijnym – dodaje burmistrz Przemkowa.

Sesja w sprawie uchwalenia programu naprawczego odbyła się wczoraj. I tym razem na pierwszy plan wyszły jednak podziały we władzach Przemkowa. Po dyskusji projekt zdjęto z porządku obrad.

– Na uchwalenie programu naprawczego mamy czas do 27. lutego – mówi Pępkowski. – Planuję zwołanie sesji nadzwyczajnej na wtorek lub środę, inaczej to RIO po raz kolejny uchwali budżet za nas – dodaje burmistrz.

Nie ma jednak gwarancji, że i tym razem radni podejmą uchwałę, czy też tak jak w ubiegłym roku będą woleli oddać finansową przyszłość miasta w ręce wrocławskich urzędników.

 DRM/FOT. PRZEMKÓW.PL

Dodaj komentarz