Opublikowany: nie, Lut 12th, 2017

Polacy zdecydowanie wolą gotówkę

Bankomat pieniądzeCo piąty Polak nadal nie posiada konta w banku – wynika z najnowszego badania Narodowego Banku Polskiego. Podobny odsetek nie zamierza korzystać z bankowości internetowej. Mimo że większość z nas korzysta jednak z produktów bankowych, tylko jedna trzecia transakcji opłacana jest kartą płatniczą.

Z opublikowanych właśnie rezultatów badań wynika, że 21 proc. Polaków nadal nie posiada konta osobistego w banku, a 6 proc. jest współwłaścicielem  rachunku bankowego. Oznacza to, iż mimo powszechnej dostępności banków, prawie  jedna piąta ankietowanych nie korzysta z podstawowej usługi bankowej.

Jednocześnie okazuje się, że najczęściej konta osobistego nie posiadają najstarsi i… najmłodsi. Jedynie 58 proc. Polaków w wieku 18 – 24 lat oraz 57 proc. osób powyżej 59 roku życia jest właścicielem konta w banku. Posiadanie rachunku bankowego jest zależne także od dochodów w gospodarstwie domowym. Im wyższe zarobki, tym częściej mamy rachunek bankowy.

Badanie NBP skupiło się również na miesięcznych kosztach za posiadanie konta bankowego. Nieco ponad połowa właścicieli rachunków bankowych (52 proc.) nie ponosiła z tego tytułu miesięcznej opłaty, a 25 proc. ankietowanych płaciło od 6 zł do 10 zł. Najmniej za prowadzenie konta płaciły osoby do 39. roku życia, zamieszkujący miasta powyżej 200 tys. mieszkańców.

Z analizy NBP wynika też, że aż 82 proc. Polaków, którzy mają rachunek bankowy, korzysta z karty debetowej. Najczęściej mają ją osoby do 24. roku życia (93 proc.), a najrzadziej w wieku powyżej 59 lat (61 proc.).

Część badania poświęcono bankowości internetowej. Okazało się, że z tej formy usług korzysta aż 73 proc. ankietowanych, którzy mają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Najczęściej są to osoby w przedziale wiekowym 25-39 lat. Niemal równie często ze wspomnianej usługi korzystają Polacy w wieku od 18 do 24 roku życia. Jednocześnie tylko 29 proc. osób  z najstarszej grupy wiekowej używa bankowości internetowej.

Korzystanie z bankowych usług przez Internet jest zależne również od zamożności gospodarstwa domowego. W gospodarstwach, w których dochód przekracza 5 tys. zł netto miesięcznie, z bankowości elektronicznej korzysta 90 proc. osób. Wśród najuboższych rodzin korzystanie z tego kanału deklaruje tylko 31 proc.

Większość naszych płatności w sklepach i zakładach usługowych dokonywana jest gotówką – tak deklaruje 63 proc. badanych. Nieco ponad jedna trzecia Polaków wybiera płatność kartą, a 4 proc. korzysta z firmy przelewu.

Z badania wynika również, że w co czwartym gospodarstwie domowym opłaca się miesięcznie średnio 6-7 rachunków, a w 15 proc. rodzin – do trzech rachunków. Najwięcej rachunków płacą najbogatsze gospodarstwa domowe.

Pełna prezentacja wyników badań NBP dostępna jest tutaj.

źródło: Kurier PAP,  fot. Pixabay

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..