Planują obwodnicę Głogowa z nowym mostem

Powstaje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dotyczące budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12. W tej sprawie jeszcze w tym roku planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami.

„Głównymi zamierzeniami inwestycji są poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, która ma stanowić fragment połączenia drogi krajowej nr 12 z nowo wybudowaną drogą ekspresową S3 na terenie województwa dolnośląskiego oraz wyeliminowanie ruchu tranzytowego z terenu Głogowa, co tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie miasta. W ramach budowy obwodnicy planowana jest budowa nowego mostu przez rzekę Odrę w Głogowie” – czytamy w informacji wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie analizowane są cztery warianty przebiegu obwodnicy. Długości w poszczególnych wersjach wahają się od około 18 do 21 km. Dla trzech wariantów zakończyły się już obserwacje terenowe w zakresie wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, dla czwartego jeszcze trwają.

Inwestycja zlokalizowana będzie w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 12 na terenie m.in. gmin: Żukowice, Jerzmanowa oraz miejskiej i wiejskiej Głogów. W listopadzie wykonawca opracowania planuje rozpocząć spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych gmin.

Źródło: GDDKiA O/Wrocław, mapa/Fot. UR

Dodaj komentarz