Pauza w urzędach pracy

Powiatowe urzędy pracy wstrzymały nabór wniosków w ramach niektórych programów aktywizacji zawodowej. Powodem jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.

Resort uchylił dwa rozporządzenia z 2012 r., które regulowały zasady refundowania przez Fundusz Pracy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla kierowanego przez PUP bezrobotnego, a także przyznawania pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej oraz na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Do czasu wydania przez MRPiPS nowych rozporządzeń wszystkie urzędy pracy wstrzymały nabór i rozpatrywanie wniosków o tego rodzaju pomoc.

Dodaj komentarz

*

code