Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy. Na początek język polski

Prawie 350 tysięcy uczniów z ponad 12 tysięcy podstawówek rozpoczęło dziś egzaminy ósmoklasisty. Sprawdziany potrwają trzy dni, a od ich wyników zależy rekrutacja do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. W Lubinie w tym roku do egzaminu podchodzi 703 ósmoklasistów. 

To pierwszy tak poważny sprawdzian dla uczniów szkół podstawowych. Organizowany jest on po raz drugi w historii i po raz drugi towarzyszą mu szczególne okoliczności. Przypomnijmy, że ubiegłoroczny egzamin odbywał się w cieniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli. W niektórych placówkach uczniów pilnowali katecheci, strażnicy miejscy a nawet leśnicy.

Tegoroczny egzamin również przeprowadzany jest w szczególnych warunkach. Po pierwsze odbywa się w nietypowym terminie (pierwotnie zaplanowany był na kwiecień), a po drugie  – w specjalnym reżimie sanitarnym. Wszystko to oczywiście skutek epidemii koronawirusa. W związku z tym uczniowie mają m.in. obowiązek dezynfekcji rąk, noszenia maseczek, które mogą zdjąć dopiero w ławie egzaminacyjnej. Między zdającymi musi być też zachowane co najmniej 1,5 metra dystansu.

W tym roku Lubinie do egzaminu ósmoklasisty podchodzi 703 uczniów, z czego 632 to uczniowie 9 miejskich szkół podstawowych, a pozostałe 71 to uczniowie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie i Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie.

Choć w odróżnieniu od matury, egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać, to jednak jego wyniki mają duże znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. – Jeżeli chodzi o nabór do szkół średnich to większość punktów rekrutacyjnych stanowią punkty z tego egzaminu. Stąd bardzo ważne jest jak uczniowie wypadną, choć oczywiście liczy się również oceny na wcześniejszych świadectwach, udział w konkursach itp. – tłumaczy Iwona Kędzierska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie.

Iwona Kędzierska, dyrektor SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Na początek uczniowie mierzą się z językiem polskim, ale większość zapytanych przez nas ósmoklasistów najbardziej obawia się matematyki, z którą przyjdzie im zmagać się w środę. – Z matematyką zawsze byłem na bakier, ale za to z językiem polskim powinienem sobie dobrze poradzić. Ogólnie to staram się nie stresować i nie przypominać sobie o tym, że zdaję egzamin – mówi jeden z lubińskich uczniów.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9. Na rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie będą mieli dwie godziny, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 1,5 godziny.

.

Dodaj komentarz

*

code