O ludobójstwie w legnickiej PWSZ

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na wykład Rafał Lemkin i jego pojęcie zbrodni ludobójstwa. Prof. Adam Redzik spotka się ze słuchaczami już jutro, 28 maja.

Rafał Lemkin bez wątpienia wpisuje się w poczet najwybitniejszych polskich jurystów. Autor przełomowego pojęcia zbrodni „ludobójstwa”, architekt ONZ-owskiej Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, nazywany przez wielu „hero of humankind”, wielokrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Całe swoje życie podporządkował walce na rzecz przeciwdziałaniu zbrodni genocydu. W 1944 opublikowano jego opus vitae: Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Ta licząca 674 strony monografia, stanowiła swoiste studium prawa karnego hitlerowskich Niemiec. Nie to stanowiło jednak o doniosłości dzieła – to w Rządach państw Osi prawnik po raz pierwszy użył terminu ludobójstwo.

Analizując politykę nazistów na okupowanych przez nich terenach zaproponował definicję zbrodni, wskazał jej genezę, opisał rodzaje i formy, w których może być dokonywana, a przede wszystkim zaproponował rozwiązania, które służyć miały zapobieganiu podobnych wydarzeń w przyszłości.

Wykład odbędzie się jutro o godz. 13.30 w sali E1 Centrum Konferencyjno-Widowiskowego naszej Uczelni.

źródło: PWSZ Legnica

Dodaj komentarz