Jest nowe świadczenie. Do wzięcia łącznie 4,2 tys. zł

Nie 1500 zł jak proponował Senat, a 1400 zł wynosi tzw. dodatek solidarnościowy. Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS osobom, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa. Kto może się o nie ubiegać, kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Celem ustawy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19

–  czytamy w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony, po tym terminie, wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł. Przysługuje od 1 czerwca maksymalnie przez trzy miesiące (do końca sierpnia), więc w sumie do uzyskania jest 4200 zł.  Świadczenie można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Zatem jeśli złożymy wniosek w lipcu, to dodatek zostanie przyznany na dwa miesiące – lipiec i sierpień.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym, już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych  lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

– Jeśli urząd pracy wypłaci Ci zasiłek dla bezrobotnych w miesiącu, od którego przysługuje Ci dodatek solidarnościowy, otrzymasz go w kwocie pomniejszonej o wypłacony już zasiłek” – wyjaśnia ZUS.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Jak informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg tylko do niedzieli 21 czerwca do ZUS wpłynęło ponad już 2,6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy.

Dodaj komentarz

*

code