Mówili o zbiorniku „Żelazny Most”

Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych były tematem Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór z udziałem przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A. Podzielili się oni wiedzą dotyczącą m.in. ochrony plaż i skarp Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” przed emisją pyłów.

– Unikalność „Żelaznego Mostu” wymusza na nas poszukiwanie i opracowywanie unikalnych rozwiązań – podkreślił Radosław Stach, wiceprezes zarządu KGHM ds. produkcji. – KGHM Polska Miedź jest prekursorem zastosowań innowacyjnych systemów pomiarowych, nie tylko w skali Polski, ale nawet całego świata. Przykładem takich działań jest m.in. poszukiwanie możliwości wykorzystania technik światłowodowych DFOS do analizy bezpieczeństwa obiektów budowlanych zbiornika – dodał.

„Żelazny Most” to największy w Europie i drugi pod tym względem na świecie zbiornik odpadów poprodukcyjnych, do którego trafiają odpady flotacyjne z trzech kopalń należących do KGHM Polska Miedź. Na powierzchni blisko 1,6 tysiąca hektarów zdeponowanych jest obecnie 630 mln m 3 odpadów flotacyjnych. Zbiornik otoczony jest ze wszystkich stron zaporami ziemnymi o łącznej długości przekraczającej 14 km i maksymalnej wysokości przekraczającej 70 m. Obok podstawowej funkcji, jaką jest utylizacja odpadów, akwen utworzony w centralnej części obiektu pełni jednocześnie funkcję osadnika klarującego wody nadosadowe użytkowane w obiegu flotacji, a ze względu na dużą pojemność również zbiornika retencyjno-dozującego nadmiar wody kopalniano-technologicznej w obiegu. „Żelazny Most” jest stale monitorowany. Dwa razy w roku odbywają się spotkania Zespołu Ekspertów Międzynarodowych, podczas których prezentowane są najnowsze wyniki monitoringu obiektu, badań, analiz i obliczeń.

Źródło: KGHM/Fot. Jakub Fąferek 

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..