Miedziowi związkowcy solidarnie w sprawie płac.

bz3KGHM. Związkowcy wypracowali wspólne stanowisko w sprawie płac jak i planowanej redukcji zatrudnienia w Polskiej Miedzi. Trzy postulaty trafiły na biurko prezesa miedziowej spółki Herberta Wirtha. Kolejne spotkanie płacowe stron Układu Zbiorowego Pracy zaplanowano na czwartek. Do tego czasu szef lubińskiego holdingu powinien się ustosunkować do związkowych żądań.

Miedziowe związki żądają przedstawienia ilościowego zatrudnienia w poszczególnych grupach pracowniczych jak i informacji na temat planowanego zatrudnienia w 2014 roku. Dotyczy to wprowadzenia w KGHM zapowiadanego przez zarząd programu optymalizacji zatrudnienia.

hajdacki 1– Technologia produkcji się nie zmieniła i potrzebnych jest tylu samo pracowników. Jesteśmy na granicy wytrzymałości, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny pracowników produkcyjnych – mówi Leszek Hajdacki, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. – Dzisiaj mamy bardzo duże problemy z obłożeniem sobót i niedziel, czy dawaniem pracownikom zasłużonych urlopów. Tymczasem pracodawca planuje redukcję zatrudnienia. Chcemy znać szczegóły tych planów – dodaje wiceszef ZZPPM.

Związkowcy domagają się także zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Dotyczą one tabeli, według której naliczana jest obecnie nagroda z zysku. Chcą, by była ona naliczana od zysku netto powiększonego o kwotę, zapłaconego przez KGHM, podatku od wydobycia niektórych kopalin.

czyczerski 1– Ten postulat bezpośrednio odnosi się do sytuacji, którą wytworzył rząd nakładając na Polską Miedź podatek od wydobycia miedzi i srebra – mówi Józef Czyczerski, przewodniczący SKGRM NSZZ „Solidarność”. – Ten podatek wpływa na kondycję naszych wynagrodzeń. W tym roku będzie to na poziomie około 4%. I to nie wynika z tego, że załoga gorzej pracowała. Wręcz przeciwnie – dodaje szef miedziowej Solidarności.

Związkowcy żądają także wzrostu średniej płacy w KGHM na poziomie 6,4%. Spotkanie stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w KGHM zaplanowano na 23 stycznia. 

DRM

Dodaj komentarz