LEGNICA. Żądza pieniądza

Bez tytułuSymNum’2015 to nazwa dwudniowego V Sympozjum Numizmatycznego, które 4 lipca rozpocznie się w legnickim Muzeum Miedzi. Współorganizatorami zjazdu są także redakcja i autorzy Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych.

Weekendowe spotkanie poświęcone będzie numizmatyce śląskiej, a tematem wiodącym „Mennictwo miejskie na Śląsku w średniowieczu i w czasach nowożytnych”. Referaty, wygłoszone na SymNum’2015, zostaną opublikowane w specjalnym numerze Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych.

Całość ma otwarty i międzynarodowy charakter. Muzeum zaprosiło pracowników naukowych i gabinetów numizmatycznych w muzeach, samodzielnych badaczy oraz miłośników numizmatyki śląskiej do odczytania referatów. Planowane są trzy sesje tematyczne: „Mennictwo miejskie na Śląsku”, „Piastowskie mennictwo księstw śląskich”, „Monety i medale książąt śląskich w zbiorach muzealnych”.

W programie SymNum’2015 przewidziane jest także zwiedzanie Muzeum Miedzi w Legnicy (w sobotę i w niedzielę), spotkanie towarzyskie (w sobotę wieczorem) oraz zwiedzanie Legnicy i okolic (w niedzielę).

.

Dodaj komentarz