Legnica zaciągnęła kredyt w Luksemburgu

Prezydent Legnicy i szef polskiej sekcji kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu podpisali dziś umowę o udzielenie nadkaczawskiemu miastu 136 mln zł kredytu. – Długoterminowy, niekomercyjny i oparty na bardzo korzystnych warunkach – przekonuje Tadeusz Krzakowski. Na co miasto planuje wydać pieniądze?

Wsparcie od wszystkich krajów unijnych pozwoli miastu pokryć połowę wydatków inwestycyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców. Drugą cześć, w kwocie 137 mln zł, Legnica dołoży z własnego budżetu. Będzie to koło zamachowe dla legnickich inwestycji na najbliższe lata, które obejmą m.in. budowę kilometrów nowych dróg, zakup nowoczesnych autobusów, wymianę systemów ogrzewania, rewitalizację parku i wiele innych przedsięwzięć – wyliczają urzędnicy.

– Nasz budżet, wieloletnia prognoza finansowa oraz zamiary inwestycyjne były wnikliwie analizowane przez ekspertów EBI. Otrzymaliśmy bardzo wysokie noty, dzięki czemu teraz możemy pozyskać te środki – komentuje prezydent Tadeusz Krzakowski. – Dzisiejsza umowa wyznacza kierunki rozwoju Legnicy na lata. Wszyscy marzymy o mieście nowoczesnym i rozwiniętym. Teraz mamy środki, by ten cel osiągnąć.

Miasto będzie spłacać kredyt przez 25 lat, zaczynając w roku 2024. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 20 ważnych inwestycji, w każdym przypadku stanowiąc maksymalnie 50 proc. kosztów. Warto zaznaczyć, że przed Legnicą z tej formy finansowania skorzystały już Katowice, Zabrze, Dąbrowa górnicza czy Rybnik. Kredyt w EBI zaciągnęły również Wrocław i Wałbrzych.

Poniżej lista inwestycji, które będą częściowo finansowane z kredytu udzielonego przez EBI:

Transport – wartość: ok. 151 mln 507 tys. zł
1. Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 – 27 mln 878 tys. zł.
2. Przebudowa DK 94 – ul. Pocztowa i Piastowska – 13 mln 058 tys. zł.
3. Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka – 18 mln 600 tys. zł.
4. Budowa ul. T. Gumińskiego – 4 mln 445 tys. zł.
5. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: etap II ul. Szczytnicka – 17 mln 684 tys. zł.
6. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 69 mln 842 tys. zł.

Infrastruktura miejska, kultura i turystyka – wartość: ok. 57 mln 150 tys. zł
1. Przebudowa dawnego Teatru Letniego oraz adaptacja obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 22 mln 265 tys. zł.
2. Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego – 15 mln 139 tys. zł.
3. Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni w Legnicy, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 5 mln 400 tys. zł.
4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej – 3 mln 76 tys. zł.
5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia – przebudowa ul. Limanowskiego z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą – 1 mln 140 tys. zł.
6. Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w Legnicy – ok. 10 mln 130 tys. zł.

Szkolnictwo i sport – wartość: ok. 15 mln 48 tys. zł
1. Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych – ok. 15 mln 48 tys. zł.

Opieka zdrowotna i społeczna – wartość: 5 mln 200 tys. zł
1. Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy – 5 mln 200 tys. zł.

Efektywność energetyczna – wartość: ok. 20 mln 319 tys. zł

1. Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”- 9 mln zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 19, al. Rzeczypospolitej 129 – termomodernizacja budynku szkolnego – ok. 2 mln 819 tys. zł.
3. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 8 mln 500 tys. zł.

Inne – wartość: ok. 23 mln 497 tys. zł

1. Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – ok. 6 mln 562 tys. zł.
2. Zakup czterech autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania – 10 mln 340 tys. zł.
3. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 6 mln 595 tys. zł.

fot., źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz