LEGNICA. Nowy program PUP

IMG_7700Są pieniądze na nowe miejsca pracy i aktywizację bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków na różne formy wsparcia dla osób bez pracy i przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie. Propozycje przyjmuje do końca sierpnia.

To bardzo atrakcyjne propozycje, z których warto skorzystać. Są to na przykład trzymiesięczne staże (stypendium stażowe wynosi 997,40 zł netto miesięcznie i finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak to ma miejsce przy stażach finansowanych z Funduszu Pracy – 851,63 netto).

Ponadto można skorzystać ze szkoleń oraz tzw. bonów na zasiedlenie, szkoleniowych i jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy zaprasza bezrobotnych oraz pracodawców do udziału w programie.

Dofinansowanie pochodzi m.in. z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji można uzyskać w PUP przy ul. Andersa 2. Telefony: staże 76 722-52-20, szkolenia i bon szkoleniowy – 76 722-52-17, bon na zasiedlenie 76 722-52-21, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 76 722-52-45.

.

Dodaj komentarz