LEGNICA. Grube miliony na inwestycje wodno-ściekowe

dsc00275Dzięki podpisanej dziś umowie powstaną: suszarnia osadów przy oczyszczalni ścieków na ul. Spokojnej oraz kanalizacja sanitarna w rejonach ulic Jaworzyńskiej i Nowodworskiej. Ponadto zmodernizowany zostanie Zakład Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej. Gminna spółka, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, otrzyma na ten cel ogromne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica”, zostanie zrealizowany w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt przedsięwzięcia to 46 mln zł, z czego niemal połowę stanowić będą fundusze pozyskane z Unii Europejskiej. Dzięki inwestycjom gospodarka wodno-ściekowej Legnicy zostanie dostosowana do najnowszych wymogów prawnych, jakie obowiązują na terenie Wspólnoty.

Wszystkie inwestycje mają zmniejszyć negatywne oddziaływanie LPWiK na środowisko. Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii, osady z oczyszczalni ścieków będą wykorzystane jako paliwo w cementowni. Natomiast budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli podłączyć do sieci nowych odbiorców. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2015 roku.

JOM/FOT. LPWIK

Dodaj komentarz