LEGNICA. Dyrektorskie konkursy rozstrzygnięte

julita2Niespodzianek nie ma. Trzy z czterech placówek oświatowych będą miały to samo kierownictwo. Nieznaczna zmiana zaszła jedynie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Wrocławskiej.

Tutaj konkurs wygrała ←Julita Kurowska, która od września zastąpi odchodzącego na emeryturę Józefa Cieślę. Dotychczasowy szef sprawuje swą funkcję od czterech dekad. Nowa dyrektor jest również wieloletnim pracownikiem tej placów. Ma wykształcenie pedagogiczne i psychologiczne. Była jedyną kandydatką to stanowisko.

Kopiuj  z tamiola2Do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Grabskiego zgłosiły się dwie osoby. Komisja rekomendowała dotychczasowego szefa tej placówki, Krzysztofa Sadłochę. Natomiast jedyną kandydatką, ubiegającą się o szefostwo w I Liceum Ogólnokształcącym, była dotychczasowa dyrektor, ←Halina Tamioła. Szkołą kieruje od 20 lat.

Podobnie konkurs wyglądał w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Witelona. Tutaj wygrała dotychczasowa dyrektorka Ewa Tymburska.

Dyrektorzy szkół zostaną powołani na pięcioletnie kadencje. Szefowe poradni tylko na kilkanaście miesięcy. W planach jest bowiem połączenie obu placówek.

JOM

Dodaj komentarz