LEGNICA. Czas na matury

IMG_3717Jutro zaczynają się matury, które potrwają aż do 30 maja. W Legnicy do egzaminu dojrzałości przystąpi 1267 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Największy odsetek zdających, bo aż 64 proc., stanowią absolwenci dziewięciu liceów ogólnokształcących, w sumie 817 osób. Uczniowie kończący jedenaście szkół średnich technicznych to łącznie 431 osób, czyli 34 proc.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy do matury przystąpi 19 absolwentów liceum profilowanego oraz 17 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Ponadto wśród maturzystów znajdą się 52 osoby z dwóch niepublicznych ogólniaków – Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego (PWSZ) oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu.

Maturzyści zdawać będą egzaminy na wybranym przez siebie poziomie – podstawowym lub rozszerzonym. Wszyscy przystąpią do sprawdzianów z przedmiotów obowiązkowych, czyli z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ponadto każdy zdający może również przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych (od 1 do 6). Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi szkół wyższych.

Maturzyści poznają wyniki egzaminów pisemnych pod koniec czerwca. Świadectwa dojrzałości zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne dopiero 27 czerwca br.

JOM

Dodaj komentarz