KGHM. Po górnikach węglowych i rolnikach, czas na miedziową Solidarność?

czyczerski 1– Domagamy się podjęcia działań zmierzających do zaprzestania niszczenia naszych miejsc pracy i całego regionu – piszą związkowcy z miedziowej Solidarności w liście do premier Ewy Kopacz. Według działaczy związkowych destrukcyjny wpływ na KGHM wywiera podatek od wydobycia niektórych kopalin, a Rada Ministrów, jak i zasiadający w Radzie Nadzorczej KGHM przedstawiciele Skarbu Państwa zamiatają cały problem pod dywan.

„Mimo powzięcia przez Radę Nadzorczą KGHM pełnej informacji o wpływie podatku od wydobycia niektórych kopalin na KGHM oraz gospodarkę Polski, przyjęcia w harmonogramie pracy rady punktu mówiącego o zajęciu się tym problemem i pomimo przygotowania stosownego projektu uchwały przez członka zespołu RN, Józefa Czyczerskiego, przedstawiciele MSP w nadzorze spółki zrobili wszystko, aby uniknąć przyjęcia stosownej uchwały” – piszą związkowcy.29-01-2015_stanowisko_129-01-2015_stanowisko_2

Solidarność przypomina, że informacja Rady Ministrów przedłożona Sejmowi opierała się wyłącznie na przeszłości i bieżących danych, pomijając prognozy związane z podatkiem od kopalin. Rząd nie wziął pod uwagę wpływu podatku na rentowność poszczególnych oddziałów czy też potrzeby inwestycyjne spółki.

Od momentu wprowadzenia podatku od miedzi i srebra, a więc od maja 2012 roku KGHM wpłacił do budżetu państwa z tego tytułu 4,5 mld zł – informują związkowcy. – W latach 2012-2014 KGHM odprowadził w postaci opłat i należności prawnych do budżetu centralnego i samorządów około 17 mld zł – dodają w liście.

Takie obciążenie fiskalne stawia pod znakiem zapytania opłacalności funkcjonowania niektórych funkcjonujących oddziałów oraz nowych inwestycji. Te finansowane są w większości z kredytów,  zaciąganych przez spółkę. W latach 2017-2018 poziom zadłużenia KGHM ma osiągnąć 12,5 mld zł.

– Brak inwestycji w nowe kopalnie i rozwój niezbędnej infrastruktury oznacza stopniowy spadek wydobycia miedzi i srebra z powodu wyczerpywania obecnie eksploatowanych złóż aż do całkowitego wygaszenia wydobycia i to w bardzo krótkim czasie – alarmuje Solidarność, która w liście do premier Kopacz domaga się natychmiastowych zmian w zakresie podatku od kopalin.  

DRM/ FOT. SKGRM

Dodaj komentarz