Opublikowany: czw, Gru 12th, 2019

KGHM i samorządy o przyszłości młodzieży

Jak młodzież z Zagłębia Miedziowego widzi swoją przyszłość? Jakie są jej oczekiwania i postawy życiowe? Z jakimi trudnościami borykają się na co dzień i jak mogą się ustrzec przed uzależnieniami? Takie tematy poruszali uczestnicy konferencji “Razem dla młodzieży”, którą zorganizował miedziowy koncern we współpracy z władzami Legnicy.

Konferencja była kulminacją programu, który jest realizowany od maja br. Adresatem – młodzież z 17 szkół na terenie LGOM. Projekt rozpoczęło pionierskie badanie z udziałem prawie 1,5 tys. nastolatków, które miało dać odpowiedzi na pytania o nadzieje na przyszłość i problemy, z jakimi borykają się młodzi realizując swoje cele.

– Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. Pomagamy naszym pracownikom. Wiemy, że rodzina jest fundamentem, którego trwałość gwarantuje poprawne relacje – także w pracy. Dlatego chętnie uczestniczymy w tak wielu projektach na rzecz rodziców, dzieci i młodzieży. Skuteczność wsparcia, jakie oferujemy nowemu pokoleniu zależy od trafnej diagnozy. Chcemy wspierać programy, które odpowiadają na realne wyzwania, jakie napotykają na swojej drodze młodzi ludzie – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM.

Przeprowadzone przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, merytorycznego partnera projektu, badania dają przekrojowy obraz młodzieży z Zagłębia Miedziowego. Unikatowa w skali kraju analiza dostarcza informacji na temat planów życiowych młodych ludzi. Wyniki wskazały, że 79 procent nastolatków już teraz przewiduje, że w wieku 30 lat będą w związku małżeńskim i będą rodzicami. 67 procent z nich planuje mieć dwójkę dzieci. Wyraźna większość młodzieży wskazała mamę (81 proc.) i tatę (61 proc.) jako swoich najważniejszych przewodników życiowych.

– Badania ankietowe pokazały, że na wysokiej pozycji aspiracji naszej młodzieży znalazła się „ciekawa praca”. KGHM prowadzi politykę wspierania młodych mieszkańców Zagłębia Miedziowego w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Realizujemy program, który promuje edukację w zawodach związanych z przemysłem miedziowym i umożliwia uczniom praktyki w naszych oddziałach – podkreśliła Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji KGHM.

KGHM finansuje także wypoczynek oraz zajęcia i aktywności sportowe dla dzieci i młodzieży z LGOM. Poprzez projekt „Razem dla młodzieży” rozszerzono zakres pomocy skierowanej do młodych mieszkańców regionu o diagnostykę wyzwań oraz profilaktykę zagrożeń z jakimi się borykają. W badaniach zapytano także o takie aspekty jak: stres związany z edukacją, myśli samobójcze, obawy przed przemocą w szkole, doświadczenia z substancjami psychoaktywnymi czy narkotykami.

– Zapytaliśmy o ewentualne plany wyjazdu za granicę. Na tej podstawie wyliczony został profil tzw. przyszłego emigranta, ale z drugiej strony także profil ucznia “lokalnego patrioty”, który pragnie pozostać we własnej miejscowości lub w regionie LGOM – wyjaśnił Szymon Grzelak, prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

– Pomysł badania i działań profilaktycznych w szkołach, które sfinansowaliśmy w ramach programu, spotkały się z dużym entuzjazmem samorządów. Specjalistyczna profilaktyka bezpośrednio pomaga nauczycielom i rodzicom, a wyniki badań są solidnym fundamentem do projektowania programów wychowawczych i profilaktycznych w każdym samorządzie Zagłębia Miedziowego – powiedziała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.

Program był realizowany od czerwca do grudnia 2019. Zawierał pakiet działań diagnostycznych i profilaktycznych. Jego beneficjentami byli uczniowie, ale też, poprzez akcje szkoleniowe, samorządowcy, nauczyciele i rodzice. Kluczowa była koncentracja na wydobywaniu potencjału młodzieży, wzmacnianie więzi z rodziną oraz profilaktyka zagrożeń. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty pod hasłem Archipelag skarbów. Uczniowie poszukiwali nietypowych skarbów w postaci: szczęścia, miłości oraz realizacji życiowych pasji i marzeń.

źródło: KGHM

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..