KGHM. Miliard dla akcjonariuszy

bz2Zarząd Polskiej Miedzi rekomenduje w tym roku wypłatę dywidendy za zysk z 2013 roku w wysokości 5 zł za akcję. W sumie władze KGHM chcą przeznaczyć na ten cel 1 mld zł.

Powody takiej decyzji wymienione zostały w raporcie miedziowej spółki. Zarząd wziął pod uwagę: „sytuację na rynku metali i poziom zmienności cen, dużą wrażliwość wyników spółki na warunki makroekonomiczne, bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia, charakter realizowanego programu inwestycyjnego oraz nakłady niezbędne w Grupie Kapitałowej do realizacji programu rozwoju” – czytamy w raporcie na stronie www.kghm.pl.

IMG_0786Zysk KGHM w 2013 roku wyniósł nieco ponad 3 miliardy złotych, a zatem rekomendacja zarządu zgadza się ze wcześniejszymi zapowiedziami. Prezes Herbert Wirth zapowiadał, że jest w stanie przeznaczyć na dywidendę 1/3 wypracowanego zysku.

Władze spółki proponują także terminy wypłaty akcjonariuszom należnej dywidendy. Datę nabycia praw do dywidendy prezesi proponują na 8 lipca. Zarząd proponuje też wypłatę pieniędzy w dwóch ratach (18 sierpnia i 18 listopada) po 2,50zł za akcję.

Z rekomendacją zarządu zgodziła się rada nadzorcza spółki, jednak ostateczną decyzję podziału zysku 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym decydujący głos ma Ministerstwo Skarbu Państwa.

DRM/FOT. MG, ARCHIWUM

 

 

Dodaj komentarz