KGHM. Miedziowy podatek zostaje, nie szkodzi spółce ani samorządom

IMG_1343Ministerstwo Finansów przygotowało raport na temat funkcjonowania podatku od niektórych kopalin, który trafił pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów. 

– Z raportu wynika, że podatek nie wpływa w jakiś szczególnie negatywny sposób na funkcjonowanie objętych nim podmiotów, stąd nie zakładamy obecnie żadnych zmian w jego kształcie – powiedział PAP wiceminister finansów Janusz Cichoń.

Według resortu finansów mimo wprowadzenia miedziowego podatku nie zmniejszono zatrudnienia w sektorze wydobywczym miedzi i srebra, a poziom wynagrodzeń zwiększył się w okresie obowiązywania podatku.

W dalszej części raportu można przeczytać, że podatek nie ma negatywnego wpływu na rynek pracy, ani na dochody samorządów z tytułu podatku od osób fizycznych.

IMG_3105Resort stoi na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są efektywne budżetowo i mają niskie koszty obsługi podatku. Są one ponadto neutralne dla społeczności lokalnych i jednocześnie pozwoliły zrealizować Polskiej Miedzi odpowiednie zyski z wydobycia miedzi i srebra.

Przypomnijmy, że KGHM zapłacił w ciągu tych dwóch lat ponad 3,5 mld zł z tytułu podatku. Dziennie jest to około 6 mln zł. Tylko w marcu miedziowa spółka zapłaciła ponad 380 mln zł podatku. Budżet państwa na 2014 rok zakłada, że dochody z tytułu podatku będą na poziomie 2 mld zł. 

Resort jest zobowiązany ustawą wprowadzającą podatek do przygotowania takiego raportu, zgodnie z którą Rada Ministrów musi dokonać analizy i przedłożyć informacje Sejmowi w terminie do dwóch lat od wejścia w życiu ustawy. W tym wypadku jest to 18 kwietnia.

DRM

Dodaj komentarz