KGHM. Czarne chmury nad miedziową spółką

wykres 15.05Polska Miedź zaprezentowała o ponad połowę gorsze wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Agencja ratingowa obniżyła rating kredytowy nadany miedziowej spółce.

To był bardzo słaby początek roku dla KGHM. Spółka zarobiła dużo mniej. Z raportu przygotowanego przez lubiński koncern wynika, że w pierwszym kwartale 2014 zysk netto wyniósł 507 mln zł. Dla porównania w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku kwota ta opiewała na nieco ponad miliard zł.

Spadek zysku netto o ponad 50 proc. spowodowany jest po raz kolejny dużymi spadkami cen miedzi. Zależą one bowiem od sytuacji gospodarczej w Chinach, która znów uległa pogorszeniu. Winą można obarczyć również spadek cen srebra, wahania kursu dolara w stosunku do złotówki, a dodatkowo duże wydatki na inwestycje. O podatku od niektórych kopalin nie wspominając.

Akcjonariusze nie mogą w tym roku liczyć na wysoką dywidendę. Przewidywana kwota to 1 miliard złotych, a zatem 5 zł za każdą akcję. Dla porównania w ubiegłym roku za jeden walor spółka płaciła 9,8 zł.

Słabo prezentuje się KGHM International. W pierwszym kwartale 2014 roku spółka zanotowała 35- procentowy spadek produkcji. Ma na to wpływ zmniejszenie produkcji w kopalni Robinson (o 53 proc. ) jak i zakończenie wydobycia w kopalni Podolsky, gdzie wyczerpały się zasoby.

Pogarszające się wyniki finansowe KGHM S.A. nie pozostają bez echa w wielu dziedzinach. Rating kredytowy miedziowej spółki został obniżony z poziomu BBB+ do BBB. Według agencji Eurorating niskie ceny miedzi na świecie, olbrzymie nakłady inwestycyjne (projekt Sierra Gorda), stosunkowo wysokie wypłaty dywidendy powodują stopniowe pogarszanie się płynności finansowej spółki.

DRM/FOT. ARCHIWUM

 

Dodaj komentarz