Jakie są perspektywy zawodowe w Legnicy i okolicach?

.freepik.com

Legnica to miasto ze stosunkowo niskim poziomem bezrobocia i licznymi ofertami pracy skierowanymi specjalistów i techników. Kogo poszukują lokalni pracodawcy? Czy w regionie dostępna jest praca dla uchodźców? Sprawdź, ile można zarobić w Legnicy i jakie perspektywy stwarza legnicki rynek pracy w 2024 roku.

Praca w powiecie legnickim – czy łatwo znaleźć zatrudnienie?

W 2023 roku bezrobocie w Polsce utrzymywało się na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej – w styczniu wynosiło 5,5%, a pod koniec roku 5,0%. Czy niski poziom bezrobocia rejestrowanego oznacza, że praca Legnica jest łatwiej dostępna dla osób poszukujących zatrudnienia? Rzeczywiście znalezienie pracy w regionie nie powinno sprawiać większych problemów osobom celującym w bardzo wiele branż. Oferty publikowane przez serwisy ogłoszeniowe i te dostępne w urzędzie pracy w połączeniu z profesjonalnym CV (przygotowanym na przykład z pomocą takiego narzędzia jak kreator CV online) ułatwiają rozwój zawodowy.

Według danych opublikowanych przez lokalny UP na przestrzeni minionego roku stopy bezrobocia w regionie wahały się od 4,4 do 5,4% (z tendencją spadkową). To wynik zbliżony do danych wojewódzkich i zdecydowanie lepszy niż dane powiatowe. Praca w Legnicy dotąd skierowana była przede wszystkim dla kierowców samochodów ciężarowych, robotników budowlanych i operatorów obrabiarek skrawających. W 2024 roku sytuacja na rynku pracy ma ulec zmianom – do zawodów deficytowych zaliczono nie trzy, a aż osiem grup zawodowych.

Perspektywy zawodowe w powiecie legnickim

W pierwszej połowie stycznia 2024 oferty z UP to 33 propozycje pracy zawierające 239 wolnych miejsc pracy. Wśród nich znajdują się ogłoszenia skierowane do kucharzy, operatorów produkcji, spawaczy, kierowców autobusów, magazynierów, kasjerów-sprzedawców, księgowych, pracowników restauracji i pracowników ochrony. To także praca dla Ukraińców czy praca dla osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie w wynikami najnowszego badania Barometr Zawodów duży deficyt poszukujących pracy w 2024 roku prognozowany jest dla takich zawodów jak:

 • nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego;

 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu;

 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących;

 • nauczyciele przedmiotów zawodowych;

 • nauczyciele przedszkoli;

 • nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych;

 • operatorzy maszyn do produkcji z gumy i tworzyw sztucznych;

 • pracownicy służb mundurowych;

 • spawacze.

Praca w powiecie legnickim 2024 to również oferty pracy przeznaczone między innymi dla elektryków i elektromechaników, fizjoterapeutów i masażystów, kierowców autobusów, kucharzy, lekarzy, magazynierów, opiekunek dziecięcych, piekarzy, pielęgniarek i położnych, pracowników fizycznych w produkcji, pracowników ochrony fizycznej, pracowników socjalnych oraz robotników budowlanych.

Poszukiwanie pracy może zająć dłużej przedstawicielom zawodów, które w 2024 roku na lokalnym rynku pracy mają być w równowadze popytu i podaży. To na przykład administratorzy stron internetowych, asystenci w edukacji, brukarze, cukiernicy, optycy, pomoce w gospodarstwie domowym, pracownicy ds. BHP czy prawnicy.

Praca w województwie dolnośląskim a zarobki

Wynagrodzenia w Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego (dane dla województw) w grudniu 2023 to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynoszące 7670 złotych. Zarobki na Dolnym Śląsku przekroczyły średnią krajową – za pracę w województwie dolnośląskim w grudniu 2023 przeciętnie otrzymywano 8296 złotych brutto. Najmniej można było zarobić w zakwaterowaniu i gastronomii oraz administrowaniu i działalności wspierającej, a najwięcej w informacji i komunikacji oraz przemyśle.

Według najnowszych danych praca Legnica przekłada się na średnie zarobki w regionie wynoszące pomiędzy 5591 a 13 148 złotych brutto.

Przeciętne zarobki w kolejności od najlepiej opłacanych sektorów:

 • 13 148 złotych brutto – informacja i komunikacja;

 • 9191 złotych brutto – przemysł;

 • 8099 złotych brutto – budownictwo;

 • 7958 złotych brutto – przetwórstwo przemysłowe;

 • 7322 złotych brutto – transport i gospodarka magazynowa;

 • 6891 złotych brutto – obsługa rynku nieruchomości;

 • 6816 złotych brutto – handel i naprawa pojazdów samochodowych;

 • 5799 złotych brutto – administrowanie i działalność wspierająca;

 • 5591 złotych brutto – zakwaterowanie i gastronomia.

Dodaj komentarz