GŁOGÓW. Ostatnia w tym roku sesja rady miejskiej

RADNI_MIEJSCY1Zmiany w budżecie gminy miejskiej na 2014 rok i nadanie nazw trzem ulicom to niektóre ze spraw, jakimi zajmą się głogowscy radni miejscy podczas dzisiejszej sesji (29 grudnia). Posiedzenie rozpocznie się o godz. 16 w sali rajców, w ratuszu.  

Kolejne punkty porządku obrad dotyczą m.in. wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej, wydatków budżetu, które nie wygasają w mijającym roku budżetowym oraz uchwalenia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Radni będą też głosować w sprawie nadania nazw trzem ulicom w Głogowie. W projekcie uchwały są to ul.: Kolejowa, Miodowa i Transportowa. Zajmą się również zasadami udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej oraz planem pracy rady na 2015 rok.

UR

Dodaj komentarz