Dobre wyniki LGD Partnerstwa Kaczawskiego

68 pozytywnie rozpatrzonych wniosków i podpisane umowy na kwotę ponad 8,3 mln złotych. Z tego prawie 3 mln zł zostało już zrefundowane – taki wynik to powód do zadowolenia dla członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie, która właśnie podsumowała miniony rok pod kątem finansowym.

W Urzędzie Miasta w Wojcieszowie odbył się warsztat refleksyjny, zorganizowany przez stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku pod kątem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

W warsztacie udział wzięli m.in.: wiceprezes stowarzyszenia Anna Niedźwiecka, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego i opiekun LGD Barbara Chrzan, dyrektor biura i członek zarządu LGD Gabriela Męczyńska, burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab, wójt gminy Mściwojów Mariusz Foryś, burmistrz Wojcieszowa Sławomir Maciejczyk, a także członkowie Rady LGD: sekretarz rady Marzena Szkutnik, Piotr Janczyszyn, Kazimierz Rogowski, Sławomir Kosz oraz pracownicy biura Małgorzata Dubrowska i Marta Cieślak.

Moderatorem warsztatów był Pan Mariusz Wachowicz z Warszawy, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. Podczas spotkania poruszono wiele ważnych tematów, m.in.: realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju, jakość wybranych projektów, zastosowane kryteria wyboru operacji, przyjęty system wskaźników, procedury naboru, wyboru i realizacji projektów, skuteczność działania biura LGD i inne. Na koniec warsztatu wszyscy złożyli wizytę w Pensjonacie pod Chmielarzem w Wojcieszowie u pana Sławomira Kosza. – Chcieliśmy pokazać naszym członkom i zaproszonym gościom jeden z efektów wdrażania LSR jakim jest Wioska SPA – mówi Marta Cieślak, pracownik biura LGD.

Podsumowując, w 2019 r. biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało i przeprowadziło 12 spotkań konsultacyjno–informacyjnych/szkoleń/wydarzeń oraz zrealizowało dwie operacje własne, na które składało się łącznie 28 wydarzeń. Dwie kolejne operacje zakończą się wiosną tego roku.

W minionym roku wśród 21 wnioskodawców LGD wybrało 16 wniosków przyznając w sumie 2,25 mln zł.

Podsumowując dotychczasową działalność stowarzyszenia to od 2016 r. dofinansowanie otrzymało w sumie 74 wnioskodawców na 101 złożonych wniosków. Ponadto 12 grantobiorców uzyskało dofinansowanie na sumę 279 760 zł.  Dodatkowo LGD otrzymało wsparcie na 4 operacje własne w wysokości  w sumie 200 tys. zł

– Do końca 2019 r.aż  68 naszym wnioskodawcom udało się podpisać umowy na kwotę 8,3 mln zł, z czego dopiero 2 97 mln zł już jest zrefundowane. Już 3 marca ogłaszamy kolejne nabory na granty na łączną sumę 300 000 zł. Rozpoczynamy również proces aktualizacji naszej strategii bo mamy kolejną możliwość pozyskania dodatkowego bonusa o wartości 10 proc.  budżetu naszej strategii. Bonus w wysokości 1,11 mln zł zł pozwoli nam zwiększyć budżet do wysokości 12, 21 mln zł i ogłaszać kolejne konkursy – dodaje Marta Cieślak.

Dodaj komentarz