Dla kogo Mały ZUS Plus?

Od 1 lutego mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej formuły tzw. Małego ZUS-u, czyli preferencyjnego sposobu opłacania składek ubezpieczeniowych. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że prawo do tego będzie miało około 320 tys. najmniejszych firm, których przychód w 2019 r. nie przekroczy 120 tys. zł.

Nowa formuła zakłada liczenie składek ubezpieczeniowych proporcjonalnie od dochodu przedsiębiorców, dzięki czemu co miesiąc w ich kieszeniach zostanie średnio po kilkaset złotych więcej.

– Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 roku, bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł – wylicza minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jadwiga Emilewicz (fot. Ministerstwo Rozwoju)

Szacowany koszt nowej ulgi dla finansów publicznych to około 1,3-1,5 mld zł. Ministerstwo Rozwoju argumentuje, że ta kwota zostanie w kieszeni przedsiębiorców, co przyniesie państwu korzyści. Zdaniem Emilewicz to, że drobni biznesmeni będą mieli do dyspozycji nieco więcej pieniędzy, ma zwiększyć poziom konsumpcji i zainteresowanie inwestycjami, a także ogólną aktywność zawodową w kraju.

– W związku z tym, że nasza propozycja istotnie ulży najdrobniejszym przedsiębiorcom, spodziewamy się wzrostu przeżywalności najmniejszych firm, dla których moment przechodzenia na pełną składkę dotychczas był krytyczny – uzupełnia wiceminister rozwoju Marek Niedużak, dodając jednak do tej beczki miodu łyżkę dziegciu: – Nasz projekt utrzymuje mechanizmy, które pozwalają korzystającym z ulgi wypracować staż wymagany do emerytury. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury i inne świadczenia z ZUS.

Podstawowe warunki korzystania z Małego ZUS-u Plus to roczny przychód w wysokości maksymalnie 120 tys. zł i prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych pięciu lat prowadzenia działalności.

Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. Z Małego ZUS-u Plus nie skorzystają też przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Ma to zapobiegać zjawisku przenoszenia pracowników z etatu na samozatrudnienie.

Dodatkowo, oprócz dotychczasowego obowiązku udzielania informacji o rocznym przychodzie i podstawie wymiaru składek, przedsiębiorca powinien przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania, składając je – jak dotychczas – w imiennym raporcie miesięcznym lub deklaracji rozliczeniowej.

Zamiar korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca lutego 2020 r., a w kolejnych latach – do końca stycznia. Jeśli ktoś chce pozostać przy obecnej formule, musi to zgłosić do 8 stycznia przyszłego roku.

Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem dwa lata preferencyjnych składek, a na końcu Mały ZUS Plus.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..