CCC bierze Gino Rossi pod skrzydła

CCC ogłosiło wezwanie na 100 proc. akcji spółki Gino Rossi, podpisało też umowę nabycia wierzytelności firmy. – Intencją CC jest przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji Gino Rossi i zabezpieczenie przyszłości spółki – zapowiadają przedstawiciele CCC.

Grupa CCC postanowiła udzielić wsparcia Gino Rossi w związku z trudną sytuacją spółki. Stąd ogłoszenie wezwania na 100 proc. akcji, po cenie 55 groszy za akcję. Do sprzedaży zobowiązali się już główni akcjonariusze, Jan Pilch i Krzysztof Bajołek, kontrolujący ok. 30 proc. akcji. 7 grudnia CCC podpisało także umowę nabycia wszystkich istniejących wierzytelności kredytowych spółki względem PKO Banku Polskiego.

– Przejęcie Gino Rossi to rozszerzenie naszej dotychczasowej współpracy. Liczymy, że ogłoszone wezwanie, nabycie wierzytelności kredytowych Gino Rossi oraz konstruktywna postawa pozostałych wierzycieli Spółki pozwolą nam zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie firmy. Zamierzamy wspólnie z zarządem Gino Rossi poprawić sytuację finansową, zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych spółki w jej fabrykach w Polsce, utrzymać obecne miejsca pracy oraz wzmocnić markę i firmę. Jeżeli wezwanie zakończy się pozytywnie, naszą intencją będzie dalsza integracja Gino Rossi z Grupą CCC i zaoferowanie produktów tej marki w sklepach naszej Grupy w całym regionie CEE i Europie Zachodniej – komentuje Dariusz Miłek, prezes Grupy CCC.

– Sytuacja finansowa Gino Rossi od dłuższego czasu była trudna. Potencjalne pozyskanie tak silnego partnera kapitałowego jak Grupa CCC to dla nas bardzo duża szansa na nie tylko kontynuowanie działalności, ale też rozwój. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby, w dłuższej perspektywie, uzdrowić Gino Rossi i już w nowej formule powrócić na ścieżkę wzrostu. – wskazuje Tomasz Malicki, prezes Gino Rossi S.A.

Zapisy na akcje ruszą 2 stycznia 2019 r. i potrwają do końca miesiąca. Jak tłumaczą przedstawiciele CCC, ogłoszone wezwanie jest warunkowane m. in. nabyciem przez CCC w wyniku wezwania akcji stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów, podpisaniem umowy zawierającej plan restrukturyzacji obejmujący redukcję o 50 proc. wartości zobowiązań handlowych (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) przez wierzycieli posiadających wierzytelności o wartości co najmniej 100 tys. zł oraz zgodą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodaj komentarz

*

code