Będzie gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów/VIDEO/

  PSZOK powstanie na placu obok oczyszczalni ścieków w Grębocicach. Będą tu gromadzone i magazynowane będą przede wszystkim odpady komunalne .

Odpady będą dostarczane do PSZOK przez mieszkańców gminy, następnie ewidencjonowane. Będzie to filia polkowickiego PSZOK-u centralnego – mówi Michał Pelczar, zastępca wójta gminy Grębocice.

Gromadzone odpady odbierane będą przez firmy posiadające wszystkie niezbędne pozwolenia, następnie wywożone. Punkt selektywnego zbierania odpadów ma zostać uruchomiony od lipca 2021 roku.

Dodaj komentarz