8 mln dla asystentów

O pieniądze na świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich można starać się w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Wnioski o dofinansowanie unijne będą przyjmowane od 14 listopada. Do podziału jest prawie 8 mln zł.

O unijną dotację mogą starać się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, firmy prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej, kościoły i związki wyznaniowe.

– Liczymy na różnorodne projekty, które osobom niesamodzielnym nie tylko zapewnią realną pomoc opiekunów, ale także poprawią jakość ich życia i otoczenia – mówi marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski.

Asystent osoby niepełnosprawnej to pracownik, dzięki któremu życie i samopoczucie podopiecznego znacząco się poprawia. Jego pomoc w codziennych, podstawowych czynnościach sprawia, że niepełnosprawny może poczuć się osobą sprawną, dobrze funkcjonującą w środowisku lokalnym, np. w miejscu zamieszkania, w pracy lub na uczelni. Często korzysta z tego cała rodzina. Podobną funkcję pełni opiekun dla osoby niesamodzielnej.

Innym rodzajem usług opiekuńczych, które mają szansę na dotację, jest tworzenie miejsc w domach pobytowych (całodobowych i dziennych) i zatrudnianie w nich opiekunów. Osoby niesamodzielne mają tam zapewnioną profesjonalną opiekę w sytuacji, gdy one same – lub przy wsparciu rodziny – nie są w stanie zadbać o swoje potrzeby.

Równie ważne jak zapewnienie bezpośredniej opieki, jest poprawienie warunków życia, a nawet, jeśli to konieczne, leczenia. W składanych wnioskach można zatem przewidzieć szereg działań, m.in. takich jak: usuwanie barier architektonicznych, dowożenie posiłków, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, przewóz do miejsca pracy, wolontariat opiekuńczy, a nawet pomoc sąsiedzką.

– Wykorzystujemy też nowoczesne technologie, jak na przykład teleopiekę – mówi marszałek. − Poprzez system przywoławczy do opiekunów dociera sygnał SOS i możliwa jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia. Cennym uzupełnieniem mogą być urządzenia diagnostyczne, które na życzenie dokonują pomiarów różnych parametrów medycznych. – To szczególnie pomocne w przypadku osób starszych, mieszkających samotnie, ale system teleopieki świetnie się sprawdzi również w ośrodkach pomocy społecznej – zaznacza.

Aby dowiedzieć więcej o naborze o usługach opiekuńczych i asystenckich, można napisać do punktu informacyjnego (pife@dolnyslask.pl) lub bezpośrednio do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (promocja@dwup.pl), a także zadzwonić pod nr tel. 71 39 74 110 (111). Więcej informacji znajduje się również na stronie RPO dla Dolnego Śląska.

Dodaj komentarz

*

code