KGHM. Czarna skrzynka na Sierpolu

IMG_6449„Czarne skrzynki” będą monitorować poziom bezpieczeństwa, a w szczególności stężenie metanu w kopalniach, niezależne od urządzeń kopalnianych. Jedna trafi do kopalni „Polkowice-Sieroszowice”.

Do montażu w rejonach szczególnie zagrożonych w polskim górnictwie podziemnym gotowych jest pięć prototypowych urządzeń. Jeden trafi do Sierpolu, pozostałe cztery do kopalni węglowych. 

– Główną ideą Autonomicznego Zespołu Rejestrująco-Pomiarowego jest monitoring stanu zagrożenia pożarowego, metanowego, by umieć porównać wyniki z pomiarami służb kopalnianych – podkreślił Piotr Litwa, były prezes WUG w Katowicach, obecnie wojewoda śląski i pomysłodawca projektu.

Aparaty będą dostarczać wiedzy o stężeniach takich gazów jak: metan, siarkowodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlen oraz mierzyć temperaturę, wilgotność powietrza, prędkość przepływu powietrza.

Takich urządzeń dotychczas nie było w żadnej kopalni na świecie. Pełniący obowiązki szefa WUG, Mirosław Koziura powiedział dla Polskiego Radia, że czarne skrzynki na pewno ukrócą pokusę i proceder kreowania atmosfery w wyrobiskach pod zadania produkcyjne. Będą one czynnikiem dyscyplinującym w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzonych pomiarów przez służby kopalniane.

Wiceprezes Urzędu Wojciech Magiera dodał, że niestety, ale należy sprawdzać też ludzi. Czasem kontrolerom zdarzało się odkryć próby oszukiwania czujników metanu, na przykład przez zakładanie na nie worków foliowych. Urządzenia AZRP są odporne na wszelkie wybuchy, a zawarte w nich dane są szyfrowane. Dostęp do nich będą mieć wyłącznie ich konstruktorzy i inspektorzy WUG.

Obecnie w Polsce eksploatację w pokładach metanu prowadzi 21 kopalń, w tym kopalnia Polkowice-Sieroszowice.

DRM/FOT. JOM

źródło: „Polskie Radio”

Dodaj komentarz