Opublikowany: nie, Lip 7th, 2019

Szpital wznowił przyjęcia na dwa zawieszone oddziały

Dwa z trzech zawieszonych niedawno oddziałów w złotoryjskim szpitalu wznowiły przyjęcia pacjentów. Dyrekcji placówki udało się zatrudnić specjalistów na oddział neonatologiczny i położniczy. Ostatni z oddziałów ma zacząć funkcjonować wkrótce. 

Od kilku dni pacjentów znowu przyjmują oddziały neonatologiczny i położniczy. – Dyrekcji szpitala udało się znaleźć neonatologa z II stopniem specjalizacji. To lekarka z Wrocławia, będzie pełnić funkcję ordynatora – tłumaczy starosta złotoryjski Wiesław Świerczyński. – Mam zapewnienie, że w najbliższym czasie uruchomiony zostanie ponownie również oddział pediatryczny i szpital zacznie w pełni realizować świadczenia zdrowotne objęte kontraktem – dodaje.

Przypomnijmy, że przyjęcia na trzy oddziały zostały wstrzymane 12 kwietnia. Decyzja została ogłoszona z dnia na dzień i była dużym zaskoczeniem zarówno dla pacjentów, jak i władz starostwa oraz kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Monika Rudnicka, dyrektorka szpitala, tłumaczyła wówczas, że nie ma innego wyjścia, bo z placówki zwolnił się jedyny zatrudniony w niej specjalista neonatolog. Mimo to NFZ nie wyraził zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej na oddziale neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym w zakresie porodów oraz pediatrycznym. Jednocześnie Fundusz nie zdecydował się na wypowiedzenie kontraktu.

Po zawieszeniu oddziałów na spółkę zarządzającą szpitalem spadła ogromna fala krytyki. W stronę złotoryjskiego starostwa zaczęto kierować żądania wypowiedzenia operatorowi umowy dzierżawy – tym bardziej, że coraz głośniej w ostatnich miesiącach o jego problemach z zarządzaniem placówką (kilkuletnie zaniedbania inwestycyjne skutkujące negatywnymi wynikami sanepidu, braki personalne w obsadzie dyżurów pielęgniarskich). Ostatecznie starosta podjął rozmowy z dzierżawcą, który w końcu zdecydował się oddać szpital z powrotem pod zarząd starostwa. Na ostatniej sesji radni powiatowi przegłosowali uchwałę intencyjną, wyrażającą „zgodę na podjęcie przez zarząd wszystkich niezbędnych działań zmierzających do przejęcia w formie darowizny całości udziałów w kapitale zakładowym spółki Szpital Powiatowy im. Andrzeja Wolańczyka”.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..