Opublikowany: nie, Sie 18th, 2019

Opieka wytchnieniowa już we wrześniu

Już niebawem Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie będzie realizował program “Opieka wytchnieniowa…”. Zgłaszać się do niego mogą już opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju pomocy.

Na zainteresowanych w MORiUS-ie czekają przy ul. Norwida 5 w godz. 7-15, nr tel. 76 72 76 57.

– Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością wydając decyzję administracyjną – informuje Mirosława Krasicka, Dyrektor MORiUS w Głogowie.

Z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać w pierwszej kolejności dzieci, młodzież niepełnosprawna łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej, długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W celu oceny stanu tych osób lekarz specjalista zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności, znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel.

Osoby niepełnosprawne, o których mowa powyżej, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej, nie ponoszą odpłatności.

fot., źródło: UM Głogów

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..