Chętni pójdą w kamasze

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie czeka na chętnych do pracy w wojsku. Rozpoczęła rekrutację do tak zwanej służby przygotowawczej. Szkolenie rozpocznie się w maju, ale aplikacje można składać już teraz.

Do służby przygotowawczej może zgłosić się każdy, kto ma uregulowany stosunek do służby wojskowej lub nie podlega takiemu obowiązkowi czyli na przykład kobiety. Wśród wymagań jest jeszcze pełnoletność, polskie obywatelstwo i dobra kondycja fizyczna.

– Kandydaci muszą też mieć co najmniej gimnazjalne wykształcenie jeśli chodzi o szkolenie w korpusie szeregowych, średnie w przypadku korpusu podoficerów i wsze w korpusie oficerów – mówi Grzegorz Dagiel z Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie.

W trakcie służby przygotowawczej kandydaci uczą się między innymi wojskowego regulaminu, musztry, podstaw łączności i logistyki.

Jest to podstawowe szkolenie, podczas którego żołnierze poznają tajniki służby wojskowej, zasady posługiwania się bronią i innym sprzętem oraz składają wojskową przysięgę.

Na chętnych czeka w sumie kilkadziesiąt miejsc w kilku ośrodkach w kraju. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej wraz ze świadectwem lub dyplomem ukończenia ostatniej szkoły oraz innymi dokumentami potwierdzającymi zdobyte uprawnienia czy kwalifikacje można składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..