Tags: radca prawny

Zderzenie kultur (WIDEO)

Zgodnie z zapowiedzią, ludzie Teatru Modrzejewskiej w Legnicy gościli na sesji radnych, by apelować o wsparcie w kontekście ostatnich decyzji władz miasta. Wiele to nie zmieniło, bo i zmienić nie mogło. Przyszłość, przynajmniej ta dotycząca współfinansowania działań teatru, zależy teraz od rozmów prezydenta z marszałkiem. Pracownicy teatru dotarli do magistratu, licząc na możliwość zabrania głosu…

Legnicki mecenas ambasadorem mediacji

Legniczanka Adriana Olszowy zostanie uhonorowana nagrodą Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wyróżnienia są przyznawane za przyczynianie się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz propagowanie polubownego rozwiązywania sporów między instytucjami finansowymi, a ich klientami. W tegorocznej edycji prestiżowym wyróżnieniem Ambasadora mediacji na rynku finansowym uhonorowana zostanie legniczanka radca prawny Adriana Olszowy, która jest orędownikiem…

Gdzie po bezpłatną poradę prawną w Legnicy? (WIDEO)

Prawie 600 legniczan skorzystało w tym roku z miejskiego systemu darmowej pomocy prawnej. Najczęściej prosili o porady dotyczące prawa cywilnego, spadkowego i rzeczowego. Prawnicy obsługujący mieszkańców w ramach miejskiego systemu darmowej pomocy prawnej najczęściej byli pytani o zagadnienia prawa cywilnego, spadkowego, rzeczowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa do opieki zdrowotnej, ale i sprawy alimentacyjne, administracyjne, majątkowe…

POLKOWICE. Sześć punktów darmowej pomocy prawnej

  W powiecie polkowickim uruchomionych zostanie sześć punktów, w których nieodpłatnej pomocy udzielać będą adwokaci i radcy prawni. Skorzystać z niej mogą m.in.: młodzież do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, a także ci, którym w ostatnim okresie przyznano świadczenie z pomocy społecznej.  – Bezpłatna pomoc będzie udzielana od poniedziałku…