Wnioski o 500+ już od 1 lipca

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. W nowej odsłonie programu wsparcie trafi w sumie do 4,4 mln rodzin. Ze świadczenia skorzysta około 6,8 mln dzieci w całej Polsce.

Wnioski on-line o przyznanie świadczenia będzie można składać od 1 lipca, a w urzędzie lub listownie – od 1 sierpnia.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Jeśli jednak rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Nowelizacja programu „Rodzina 500+” obejmuje też wydłużenie terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, liczonego od dnia narodzin. Zamiast obecnego miesiąca rodzice będą mieli na złożenie dokumentów cały kwartał.

1 lipca wejdzie w życie również rozwiązanie pozwalające na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu zmarł przed przyznaniem świadczenia lub nawet samym rozpatrzeniem złożonego wniosku. Do tej pory w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasało, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Rodzina 500+.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..