Więcej bezpiecznych dróg w gminie Żukowice

Będzie przebudowa drogi w Brzegu Głogowskim, gmina Żukowice. Podobna inwestycja, w Mierzowie, już się zakończyła.

Na przebudowę drogi w Brzegu Głogowskim (na zdj.) gmina Żukowice otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 193 tys. zł. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa drogi.

– Realizacja zadania jest uzależniona głównie od uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń – informują pracownicy Urzędu Gminy Żukowice.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości 131 m na szerokości 3,5 m. Nawierzchnia ma być z betonowej kostki brukowej. Zaplanowano też modernizację kanalizacji deszczowej i odwodnienie przydrożnego terenu.

Tymczasem zakończył się remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierzowie. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości 920 m i szerokości 3,5 m. Na ten cel gmina otrzymała wsparcie finansowe z Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w wys. 92 tys. zł. Cała inwestycja kosztowała 130 tys. zł.

Fot. UG Żukowice

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..