Nowe ułatwienia dla firm

Liczący prawie 50 zmian „Pakiet MŚP” to kolejna próba ułatwienia życia najmniejszym przedsiębiorcom. Uchwalone właśnie przez Sejm zmiany mają – zdaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – zostawić w ich kieszeniach blisko cztery miliardy złotych w ciągu najbliższych 10 lat.

Co już niebawem zmieni się w polskim prawie gospodarczym i podatkowym? Można będzie wliczyć w koszt uzyskania przychodu wartość pracy małżonka, jednorazowo rozliczyć stratę podatkową do kwoty 5 mln zł,

Blisko 6 mln pracowników najmniej wypadkowych branż zostanie zwolniona z obowiązku okresowych szkoleń BHP. Dotyczyć to będzie głównie osób zatrudnianych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Biznesowi wierzyciele będą mieli mniej czasu – 90 dni – na skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT. Krótszy będzie też okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie wymóg ten jest bezterminowy, a po wejściu w życie przepisów zniknie po pięciu latach.

Nowelizacja przewiduje również podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu „małego podatnika” – z 1,2 do 2 mln euro. Status ten daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania CIT.

Mniej restrykcyjne będą obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców, m.in. dotyczące okresu zawieszania wykonywania działalności lub prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone zostaną również reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy w przypadku, gdy spółka odnotuje stratę albo nie osiągnie zakładanego zysku.

Kolejną zmianą będzie możliwość telefonicznego lub e-mailowego poinformowania pracownika przez ZUS lub pracodawcę o kontroli w czasie zwolnienia lekarskiego.

Jak zapewniają twórcy pakietu, zmiany te są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez samych przedsiębiorców, dotyczące ich codziennego funkcjonowania.

– Pakiet MŚP to kolejna porcja zmian przygotowanych we współpracy z samymi przedsiębiorcami, szczególnie małymi i średnimi. W dialogu z nimi oraz we współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów stworzyliśmy przepisy, które poprawią płynność firm i zmniejszą obciążenia biurokratyczne w prawie podatkowym. Przykładowo poprzez podwyższenie limitu małego podatnika, możliwość jednorazowego odliczania straty podatkowej czy umożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia małżonka, co jest szczególnie ważne dla małych firm rodzinnych – twierdzi wiceminister Mariusz Haładyj, odpowiedzialny w resorcie przedsiębiorczości i technologii za opracowanie pakietu.

Większość tych rozwiązań ma zacząć obowiązywać już w 2019 r., a rok później wejdzie w życie poszerzenie kategorii „małego podatnika”.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..