Innowacje w przemyśle

KGHM podpisał porozumienie o ścisłej współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Porozumienie zakłada działanie na rzecz zwiększenia aktywności i udziału firm grupy kapitałowej Polskiej Miedzi w projektach Programu Ramowego Horyzont 2020, promowanie programu i potencjału spółki oraz szerokie informowanie o rezultatach zrealizowanych projektów, a także wsparcie na etapie aplikowania wniosków, poszukiwania partnerów konsorcyjnych i realizacji projektów.

– Program Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program naukowo-badawczy. KGHM realizuje w jego ramach trzy projekty i chcemy rozszerzyć nasz udział, ale też wspomóc promocję programu na Dolnym Śląsku. To program w stu procentach realizowany ze środków unijnych, daje dostęp do najnowszej światowej myśli technologicznej, umożliwia budowanie sieci kontaktów zagranicznych i poszerza własne kompetencje. Dla nas ma kapitalne znaczenie, bo nowe technologie są niezbędne dla naszego rozwoju – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) wspiera polskie uczestnictwo w programach ramowych Unii Europejskiej, by wzmocnić pozycję polskiej nauki i innowacyjności na arenie międzynarodowej.

– Wykorzystajmy dobrą koniunkturę na inwestycje w badania i rozwój oraz możliwości, jakie dają konkursy Programu Ramowego Horyzont 2020. To budżet około trzydziestu miliardów euro w ostatnich trzech latach. Temu mają służyć zaplanowane wspólne działania KPK i KGHM. Należy skorzystać z doświadczenia grupy, czołowego gracza, dla zwiększenia udziału polskiego przemysłu w największym Programie Ramowym UE. Systemowe działania dają szansę na osiągnięcie celów postawionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśla dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Horyzont 2020, to największy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowany w latach 2014-2020. Budżet, wynoszący niemal 80 mld euro, ma wzmocnić rolę nauki i innowacji oraz ich wykorzystanie i zastosowanie m.in. w przemyśle. Celem programu jest powstanie w Europie światowej klasy nauki i technologii, które będą stymulować wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych z programem.

W województwie dolnośląskim w programie uczestniczy 50 podmiotów, które uzyskały finansowe wsparcie na kwotę ponad 14 mln euro. Dla porównania: w woj. mazowieckim, które jest liderem w korzystaniu z Programu Ramowego Horyzont 2020, 449 podmiotów uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 116 mln euro. – Tym większe wyzwanie dla nas, by region wykorzystał w pełni możliwości, jakie stwarza Horyzont 2020mówią zgodnie sygnatariusze porozumienia.

KGHM Polska Miedź uczestniczy w trzech projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020: BioMOre, DISIRE oraz IntMet. Projekty te są finansowane w 100 proc. ze środków Komisji Europejskiej. Realizowane projekty są skoncentrowane na efektywnej gospodarce surowcowej.

ŹRÓDŁO KGHM

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..