Po głogowskim kinie „Jubilat” został napis. Co dalej?

Ośrodek terapii zajęciowej, a może lokalne centrum nauki – to niektóre z propozycji zagospodarowania budynku po byłym kinie „Jubilat” w Głogowie.

Kultowe w mieście kino „Jubilat” zakończyło działalność w maju, po 43 latach istnienia. Właściciel obiektu, „Odra Film”, zamknął je ze względu na niską frekwencję, ale też coraz gorszy stan budynku. Bez ogromnych inwestycji, nie było szans na dalsze funkcjonowanie na lokalnym rynku w tej branży. Pozostało pytanie, czy ten obiekt zupełnie zniknie z miejskiej przestrzeni publicznej, jako miejsce związane np. z życiem kulturalnym. Wniosek w tej sprawie, do rozpatrzenia podczas najbliższej sesji rady miejskiej, zgłosił radny Sławomir Majewski. Mowa w nim o przejęciu na potrzeby miasta zamkniętego kina „Jubilat” i terenów przyległych. W piśmie czytamy, m.in.: „Uważam, że Władze Miasta Głogowa mogłyby się porozumieć z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, który jest właścicielem „Kina Jubilat” (Przedsiębiorstwo Odra) i PRZEJĄĆ byłe „Kino Jubilat” i teren przyległy, na potrzeby Mieszkańców Głogowa”.

– Mieszkańcy uważają, że ta nieruchomość i ten teren powinien należeć do miasta i służyć mieszkańcom, a nie sprzedać go prywatnemu właścicielowi, na przykład, pod kolejny market – dodaje radny Majewski.

Na poparcie swojego wniosku radny przedstawił kilkadziesiąt opinii i propozycji otrzymanych od głogowian na zagospodarowanie budynku. Dotyczą one m. in. utworzenia ośrodka terapii zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo i starszych dotkniętych chorobą Alzheimera, miejsca rozrywki dla dzieci i dorosłych, także w rodzaju lokalnego centrum nauki na wzór warszawskiej placówki, a nawet Koła Gospodyń Miejskich.

Sesja rady miejskiej zaplanowana jest na 18 czerwca, o godz. 16.

Fot. UR

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..