Tags: MOPS Lubin

Na alimenty wydali ponad 31 mln zł!

Ponad 26 mln zł! – aż tyle mają do oddania dłużnicy alimentacyjni w naszym mieście. Jeśli płacenia alimentów odmawia rodzic, pieniądze wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I także on musi zadbać, by ściągnąć należności od dłużników. Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego? – Zgodnie z ustawą, alimenty przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18.…

Nie jesteś sam: Punkt Pomocy Dzieciom

Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom i potrzebom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie uruchomił Punkt Pomocy Dzieciom. – Jego działalność jest adresowana do dzieci w wieku w wieku od 7 do 15 lat oraz ich rodziców i ma na celu zapewnienie profesjonalnej pomoc dzieciom, które wymagają wsparcia – mówi Aleksandra Danek, terapeuta lubińskiego ośrodka. Punkt Pomocy Dzieciom…

W Lubinie przybyło bezdomnych

Do 96 osób „bez dachu nad głową” udało się dotrzeć lubińskiej policji oraz miejscowym pracownikom socjalnym podczas tegorocznej akcji liczenia osób bezdomnych, która w połowie lutego została przeprowadzona na terenie całego kraju. To o 15 osób bezdomnych więcej niż odnotowano w tym mieście przed dwoma laty.  Od 13 do 14 lutego pracownicy socjalni MOPS-u wraz…

Nie jesteś sam: alkoholizm wśród nieletnich

Alkohol jest niestety bardzo popularny wśród dzieci i młodzieży. Mają do niego łatwy dostęp i często to wykorzystują. Kolejnym krokiem jest sięgnięcie po narkotyki.  Skutki eksperymentowania młodych osób z alkoholem są bardzo poważne. – Eksperci podają, że w przedziale pomiędzy 15. a 21. rokiem życia upijanie się i eksperymenty z alkoholem są główną przyczyną śmierci…

Nie jesteś sam: z nałogu można wyjść

– Trzeba coś w sobie przełamać, żeby do nas przyjść – mówi Daniel Flak, prezes Stowarzyszenia Klub Abstynenta Płomień w Lubinie. Członkowie klubu opowiadają, w jaki sposób sami uwolnili się od nałogu.  Klub Abstynenta Płomień działa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie. To miejsce, w którym osoby uzależnione znajdują możliwość rozwiązania swoich problemów z alkoholem poprzez…

Prawie 4 tysiące uczniów dostało już pieniądze z 300+

W całej Polsce 40 procent uczniów otrzymało już 300 złotych na wyprawkę z programu Dobry Start. Oznacza to, że do rodzin z tego tytułu trafiło już około 550 mln złotych. W powiecie lubińskim z pieniędzy na wyprawkę szkolną może cieszyć się już blisko 4 tysiące dzieci. Mieszkańcy powiatu lubińskiego, w ciągu dwóch miesięcy wakacji, od…

Nie jesteś sam: alkoholizm

Początkowo pijemy dla towarzystwa, potem dla przyjemności a czasami, by zapomnieć o problemach do rozwiązania. Często nie zauważamy, że trunki zaczynają rządzić naszym życiem. – Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest trudny, ale możliwy i osiągalny. Można zatrzymać negatywne skutki tej choroby – mówi Ewa Sobolewska, główny specjalista w MOPS w Lubinie. Jeśli osoba rozważa…

Narkomania – problem wciąż żywy

Zażywanie środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież może spowodować szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych oraz społecznych. Znaczna część młodzieży jest tego świadoma, jednak, pomimo wiedzy na temat szkodliwości sięgania po substancje psychoaktywne, nadal podejmuje zachowania ryzykowne związane z zażywaniem narkotyków. Podczas spotkań profilaktycznych w szkole, które prowadzimy w ciągu całego roku szkolnego, młodzież pytana o powody,…

Nie jesteś sam – lubiński MOPS obejmuje opieką uczniów

Ważnym, a zarazem niezbędnym aspektem edukacji szkolnej dzieci i młodzieży są działania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy. Dlatego od kilkunastu lat zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych w Lubinie prowadzone były przez pedagogów szkolnych oraz doświadczonych wychowawców Szkolne Grupy Profilaktyczne. W mijającym roku szkolnym prowadzono ponad 20 takich grup, w 13 szkołach…

Ferie z profilaktyką

Czas wolny to ważny element życia człowieka. Nikt nie rodzi się z umiejętnością jego efektywnego spędzania. Dlatego co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wspólnie z Regionalnym Centrum Sportowym przygotowuje wiele zajęć, by dzieci i młodzież mogli ciekawie spędzić ferie zimowe. Eksperci podkreślają, że istnieje konieczność kształtowania już od najmłodszego wieku umiejętności właściwego wykorzystania…