Tags: aktywizacja bezrobotnych

Aktywni rodzice z LGOM

Urzędy pracy z naszego subregionu zachęcają rodziców małych dzieci do powrotu na rynek pracy. W szczególności chce do tego przekonać kobiety. Rodzice z Zagłębia Miedziowego są adresatami drugiej edycji programu „Aktywny rodzic z LGOM”. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do trzech lat. W tym…

Wnioski tylko do wtorku!

Do 28 stycznia przedsiębiorcy z powiatu legnickiego mogą się ubiegać o pieniądze na wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnianych bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy przyjmuje wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. Firmy mogą na ten cel uzyskać maksymalnie 22 tys. zł.…

Weź pieniądze na własny biznes

Bezrobotni głogowianie ze smykałką do interesów mogą zrealizować marzenia o własnym biznesie. Głogowski urząd pracy ma do rozdysponowania kolejne środki na dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej. Zainteresowani otrzymają na start 18 tysięcy złotych. Na taki zastrzyk gotówki może liczyć kilkadziesiąt osób. Najpierw chętni muszą jednak spełnić odpowiednie warunki i dopełnić formalności. Do tego przygotują ich…

PUP Lubin ma więcej pieniędzy

Dodatkowych ponad 600 tys. zł pozyskał lubiński urząd pracy. Pieniądze zostaną przeznaczone na aktywizację bezrobotnych. O pieniądze lubiński urząd ubiegał się w odpowiedzi na ogłoszenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo pozytywnie rozpatrzyło wniosek i przyznało tutejszemu urzędowi 611,1 tys. zł w ramach rezerwy Funduszu Pracy. Jak informuje Iwona Isztwan z Powiatowego Urzędu Pracy…

Są jeszcze pieniądze dla bezrobotnych

Wciąż jest 2,5 miliona złotych do wykorzystania dla osób bezrobotnych w głogowskim Urzędzie Pracy. Staże, refundacje, podnoszenie kwalifikacji, a także zakładanie własnych biznesów – wachlarz możliwości jest duży. W tym roku ze wsparcia dla osób bezrobotnych, które organizuje głogowski pośredniak skorzystało już blisko 1700 osób. Do końca roku czasu pozostało niewiele, jednak wciąż są pieniądze, z…

LEGNICA. Nowy program PUP

Są pieniądze na nowe miejsca pracy i aktywizację bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków na różne formy wsparcia dla osób bez pracy i przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie. Propozycje przyjmuje do końca sierpnia. To bardzo atrakcyjne propozycje, z których warto skorzystać. Są to na przykład trzymiesięczne staże (stypendium stażowe wynosi 997,40 zł netto miesięcznie i finansowane…