Tags: Mirosław Brzozowski

Gmina Męcinka rozszerza tereny inwestycyjne (WIDEO)

Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3 Jawor (DSAG- S3Jawor) jest formalnym porozumieniem pomiędzy stroną rządową, samorządową, Strefą Ekonomiczną i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. DSAG S3 Jawor jest konkretnym założeniem rozwojowym dla terenu Gminy Męcinka, Gminy Jawor, całego Powiatu Jaworskiego, regionu Dolnego Śląska i kraju. Jest jednocześnie szansą dla wielu pokoleń mieszkańców – czytamy w…

Gminne Święto Plonów w Męcince (WIDEO)

Bitwa regionów Kół Gospodyń Wiejskich, kulinarne konkursy oraz koncerty – tak wyglądało tegoroczne święto plonów w gminie Męcinka. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną polową mszą świętą i staropolskim polonezem, którego poprowadził wójt Mirosław Brzozowski w towarzystwie Marszałek Sejmu RP, Elżbiety Witek. Na scenie swoimi przepisami dzielił się mistrz Karol Okrasa, a w gotowaniu pomagały mu przedszkolaki…

W Męcince urząd tylko na telefon i przez internet

W Męcince władze gminy nie czekały na komunikat rządu o wstrzymaniu zajęć dydaktycznych oraz zamknięciu przedszkoli i żłobków. Rekomendacje wójta kierownicy placówek pozytywnie zaopiniowali już wczoraj o godz. 8 rano. Dzisiaj po południu w formie zarządzeń wójt Mirosław Brzozowski poinformował o zamknięciu urzędu dla klientów. Interesanci nie będą przyjmowani bezpośrednio. W Urzędzie Gminy w Męcince…

(Nie)zwyczajne zebranie strażaków (FOTO)

To miało być zwyczajne zebranie sprawozdawcze straży. Druhowie z Męcinki przyjęli protokoły z 2019 r., udzielili zarządowi OSP absolutorium i sporządzili plany na rok bieżący. Udział w zebraniu wzięli też goście, wśród których znalazła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W Męcince obecność szefowej Sejmu nie robi na nikim specjalnego wrażenia, bo Elżbieta Witek jest honorowym…

Jednogłośne absolutorium dla wójta

Podczas ostatniej sesji rady gminy Męcinka wójt Mirosław Brzozowski uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni byli w tej sprawie jednogłośni.  Przy podejmowaniu decyzji radni wzięli pod uwagę m.in. pozyskane dotacje, zrealizowane inwestycje, m.in. biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, przebudowa dróg gminnych oraz otwarcie żłobka. Za istotne uznano również organizowanie akcji profilaktycznych oraz różnorodność specjalistów przyjmujących w…

W Męcince powstają nowe skwery zieleni (FOTO)

Przebudowa skrzyżowania dróg w Męcince pozytywnie wpłynęła zarówno na poziom bezpieczeństwa, jak również estetykę wsi. Na rozpoznawalność tego miejsca wpływa funkcjonujący zegar, który stał się wizytówką sołectwa.Obecnie w obrębie skrzyżowania powstaje skwer zieleni z krzewami, bylinami i drzewkami. Kolejny skwer publiczny z ławkami i zielenią przygotowywany jest przy Urzędzie Gminy w Męcince. – Poprawa estetyki Męcinki…

Samorządowcy świętowali (FOTO, WIDEO)

Choć Dzień Samorządu Terytorialnego (27 maja) nie jest wolnym od pracy, w wielu miejscach obchodzi się go uroczyście. W gminie Męcinka tradycją jest okolicznościowa sesja oraz spotkanie z lokalnymi samorządowcami i działaczami społecznymi. Tak było w piątek. Po części oficjalnej wójt Mirosław Brzozowski zaprosił zebranych na rozrywkowy koncert. Popularnie zwany Dzień Samorządowca to doskonała okazja…

W trzech wsiach powstaną nowe siłownie i place zabaw

Jeszcze w tym roku w trzech miejscowościach powiatu jaworskiego powinny powstać siłownie „pod chmurką” oraz nowoczesne place zabaw. Gmina Męcinka pozyskała blisko 150 tys. złotych z budżetu państwa na budowę trzech otwartych stref aktywności. Nowoczesne obiekty przeznaczone dla aktywności dzieci i dorosłych powstaną w Męcince, Pomocnem i Przybyłowicach.  – Naszym celem jest budowanie gminy przyjaznej do zamieszkiwania. Dzięki…

Zostań żeglarzem, zrób kurs sternika

W Męcince Gminny Klub Żeglarski „Cysterska Brać” organizuje kurs dla przyszłych żeglarzy i sterników. Na pierwsze spotkanie organizacyjne przybyło 17 osób. Lista jeszcze otwarta, ale czasu mało. Klub nabiera wiatru w żagle i rusza z regularnymi zajęciami już od marca. W programie przewidziano m.in. zajęcia z nawigacji, sygnalizacji, meteorologii, teorii żeglowania oraz przepisów żeglarskich. Spotkania…

Będą grać w tenisa (WIDEO)

W gminie Męcinka zakupiono jedenaście stołów do tenisa – po jednym dla każdego sołectwa. Radni poparli inicjatywę wójta, który powoływał się na potrzeby mieszkańców. Do testowania nowego sprzętu pierwsi przystąpili samorządowcy. Radni nie kryją radości z takich zakupów. Cieszą się, że stoły zdążyły dotrzeć na ferie i że będą dostępne dla każdego. W Piotrowicach wszyscy…