Tags: liczenie bezdomnych

W Lubinie przybyło bezdomnych

Do 96 osób „bez dachu nad głową” udało się dotrzeć lubińskiej policji oraz miejscowym pracownikom socjalnym podczas tegorocznej akcji liczenia osób bezdomnych, która w połowie lutego została przeprowadzona na terenie całego kraju. To o 15 osób bezdomnych więcej niż odnotowano w tym mieście przed dwoma laty.  Od 13 do 14 lutego pracownicy socjalni MOPS-u wraz…

Nocą policzą bezdomnych

W nocy z 13 na 14 lutego odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. Taką informację przekazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W działaniach wezmą udział również służby z naszego regionu. MRPiPS organizuje takie akcje co dwa lata – przeprowadzane są one we wszystkich gminach, w tę samą zimową noc. Poprzednie miało…